Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28

Zij vormden een politieke geheime secte, die ook bij de Mohamedanen in kwaden reuk stond, en bedoelden alle verantwoordelijke personen, zoowel belijders van den Islam als Christenen, die haar in den weg stonden. — door dolk of vergif uit den weg te ruimen. Aan het hoqjfd van deze orde of broederschap van Ismaëliten stond een grootmeester of sjeik „de oude van den berg" genaamd, die de jonge leden „feiwade" uitkoos voor het uitvoeren van elke denkbare daad. Vooraf lieten zij zich bedwelmen door het drinken van een aftreksel van hennepzaad of het kauwen van hennepbladeren (hasjis)x) waarop een zaligheids-toestand volgde, die ze kneedbaar maakte. Graadsgewijs klommen zij op van leerling tot gezel en meester.

Van de vooraf gesmaakte extatische vreugden in dit zinnelijk paradijs der sprookjesachtige tuinen van Alamut (Syrië), — waarheen de hennepeters werden overgebracht. — geeft de Venetiaansche koopman Marco Polo (± 1300) een uitvoerig verhaal, dat hierop neerkomt : het opperhoofd heeft in een heerlijk dal een prachtigen tuin laten aanleggen met veel bloemen en vruchten; kleine paleizen zijn er gebouwd van verschillende grootte en vorm. rijk versierd met vergulde en met zijde overtrokken meubelen. Door kanalen in en om die gebouwen stroomt helder water in beide richtingen. De bewoonsters zijn vlugge fraai gekleede en schertsende jonge meisjes, die zingen en dansen en op velerlei instrumenten

1) Ook thans nog wordt de hasjis in Syrië, Berberije en Arabie gebruikt om de vatbaarheid voor zingenot te verhoogen. De toppen der hennepbloemen worden in water gekookt, gefiltreerd en vermengd met kamfer, kruidnagels, muskus en amber, en in den vorm van pillen ingenomen.

Sluiten