Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30

Het streven der Assassijnen in Syrië was gericht op verlichting, kennis van vele — ook Europeesche — talen, politieke macht, het leiden of onschadelijk maken van regeeringspersonen, onderricht van een openbare en een geheime orde-leer, gehoorzaamheid aan bekende en onbekende oversten, bereidheid om het leven te geven voor de goede zaak.

Daaraan sluiten hun volgende spreuken aan:

Zaait niet op onvruchtbaren bodem.

Zwijgt in tegenwoordigheid van een die wijzer is.

Doe veel menschenkennis op.

Win het vertrouwen.

Aan godsdienstvormen zonder meer kenden zij weinig waarde toe. Uiterlijk onderscheidden zij zich niet van de Muselmannen, waren matig in alles, dronken geen wijn, leefden ongehuwd en werden onderwezen in kunsten en wetenschappen, wiskunde, logica en geneeskunde.

Acht hunner grootmeesters (sjeiks) hebben hun versterkte vesting Alamut als residentie bewoond; elk hunner benoemde in het geheim zijn opvolger. De voornaamste, Sinan, werd als schoolmeester vermomd uitgezonden, was daarna als arts werkzaam, en trad in onderhandeling met koning Amalrich van Jeruzalem over een jaarlijksche uitkeering door de Tempelridders, zijn naaste buren, met wie bij zeide in vrede en vriendschap te willen leven.

Als Oude van den Berg het hij Conrad de Montferrat uit den weg ruimen. De jonge tot den troon geroepen Boudewijn de Montferrat en zijn voogd Raymond van Tripoli stierven plotseling door vergif, waaraan Guy de Lusignan medeplichtig was. Ook Keizer Frederik II, die het niet

Sluiten