Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38

Om alle argwaan weg te nemen, roept de koning den grootmeester en diens staf aan zijn hof, overstelpt ze met lieve woorden, stelt ze gerust. Molaij laat zich nog overhalen het peetschap van een zijner kinderen te aanvaarden, en loopt op 12 October 1307 in den rouwstoet van 'skonings schoonzuster, Catharina van Valois, als slipdrager. Een dag later is hij met 140 Tempelridders te Parijs gearresteerd; hetzelfde lot treft eenige honderden in de provincie. Streng worden zij)van de buitenwereld gescheiden; hulpeloos zijn ze als de inquisiteur hen ondervraagt. Zelfs de notaris, dien zij een verklaring willen laten opstellen, mag zijn ministerie niet verleenen. Philips laat dadelijk de burgerij uitnoodigen in zijn paleistuin bijeen, te komen om door een naijverige geestelijkheid te worden ingelicht. Hij neemt den Temple met zijn veelbegeerde schatten aan geld en goed in beslag.

Het moet voor den paus een zware slag zijn geweest te ervaren, dat dit alles buiten hem, de hoogste geestelijke autoriteit der orde, zonder voorafgaand beraad, geschiedde. Zijne Majesteit kwam in geringe mate aan de wenschen van den zwakken paus tegemoet door te verklaren:

dat de gevangenen aan hem uitgeleverd zullen worden,

het eindvonnis over de orde-chefs door hem zal worden geveld,

en de in beslag genomen goederen zullen dienen voor den dienst in het Oosten (25 December 1307).

Op den dag der arrestatie lag de brief van den koning aan zijn schoonzoon Eduard II van Engeland gereed, waarin deze aangespoord wordt zijn voorbeeld te volgen; de aantijging schijnt dezen ongeloofelijk toe. Na eenig onderzoek

Sluiten