Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46

onder leiding van den paus en gesteund door een geheim consistorie van kardinalen, na onderzoek van de getuigenverhooren.de vernietiging van de Tempelorde uit te spreken „als voorzichtige maatregel van openbare orde". Opmerkelijk is echter, dat het concilie niet besloot tot veroordeeling. Vele kerkvaders waren menschelijk genoeg te eischen dat de Tempelridders in de gelegenheid zouden worden gesteld zich te verdedigen. Een groot aantal waren tijdens het proces naar de bergen bij Lyon gevlucht, waar zij zich hadden verscholen onder de Waldenzen x). Hoewel het vertrouwen in den paus niet groot was, waren negen van hen als gemachtigden van 1500 a 2000 broeders verschenen. Christus' Stedehouder het die menschen in de boelen slaan en nam uit angst onmiddellijk maatregelen voor eigen veiligheid door zijn wacht te verdubbelen. Voorts haastte hij zich, op 11 November 1311, buiten de kerkvaders zijn raadgevers om, aan den koning een brief te schrijven van den volgenden inhoud:

Pour faire connaitre a votre grandeur royale la vérité de tous les évènemens qui surviennent dans 1'affaire des Templiers se ne dois pas luitaire le fait suivant: les informations faites contre 1'Ordre des Templiers étaient lues devant les prélats et autres ecclésiastiques qui d'après la convocation qu'ils avaient recue de nous, sont venus a ce sacré concile; sept Chevaliers de eet Ordre, dans une séance, et deux autres dans une séance suivante, se sont, en notre absence, présentés

1) Reeds voor dien tijd slingerde de paus over geheel Europa zijn bul van kerkverbanning van allen, die deze de vluchtelingen hulp of schuilplaats verleenden, met de strenge order aan alle bisschoppen en inquisiteurs om ze te vervolgen.

Sluiten