Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47

devant ces mêmes prélats et ecclésiastiques; offrant de prendre la défense de 1'Ordre, ils ont assurés que quinze cents a deux mille Chevaliers, qui demeuraient è Lyon,ou dans ses environs, se joignaient a eux pour cette défense. Quoique ces neuf Templiers se fussent présentés volontairement, nous avons cependant ordonné qu on les arrêtat, et nous les faisons retenir en prison. Depuis nous avons cru devoir employer des précautions particulières pour notre süreté et nous annoncons ces événemens è votre grandeur, afin que prudemment vigilante, elle avise a ce qu'il convient et importe de faire pour la garde de votre personne1).

De eer mag de kardinalen en prelaten niet onthoudenwórden, dat zij ten hoogste verontwaardigd waren over 's pausen schandelijke handelwijze en luide protesteerden, waarvan de schrijvers van dien tijd hebben melding gemaakt.

Bij het aflezen der namen van de prelaten bleek, dat die van Italië met één enkele uitzondering, die van Spanje, Duitschland, Denemarken, Engeland, Schotland, Ierland en alle prelaten van Frankrijk, behalve de aartsbisschoppen van Rheims, Sens en Rouaan, van meening waren, datdeTempelheeren moesten worden toegelaten en aangehoord. In plaats van aan den wensch van het concilie te voldoen heft ClemensV plotseling de zitting op en sluit de vergadering.

Philips le Bel, die het noodig vond in te grijpen, verscheen in Februari 1312 vergezeld van zijn drie zonen, zijn broeder en veel militairen.

De paus roept op eigen gezag de kardinalen en prelaten in geheim consistorie bijeen en verklaart de Orde ontbonden.

1) Raynouard, Templiers Monumens, 176.

Sluiten