Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

67

een venster met ontlastingsboog en een topvenstertje. De verdiepingen zijn door waterlijsten gescheiden.

In de hoogvelden boven de kozijnen van den beganen grond twee later ingebrachte sierankers (16* eeuw).

Achtergevel aan de Poststraat gemoderniseerd en gepleisterd.

In de tweede verdieping dubbele spitsbogen boven de gedichte vensters."

Uit de hieraan toegevoegde foto blijkt, dat de oorspronkelijke gevel door verbouw en herstel wel veel geleden heeft, maar dat er nog genoeg overeind staat om de herinnering aan de commanderij Zierikzee te bewaren, en te meer op prijs mag gesteld worden, omdat dit in Nederland het eenige overblijfsel is van de roemrijke Tempelorde.

Nog wordt in Zeeland melding gemaakt van een priorij te Wemeldinge en van huizen te Waarde, Groede en Kerkwerve.

Evenals elders zijn ook te Haarlem de bezittingen van de Orde aan de Jansheeren overgegaan en heeft de paus het landsbestuur opgedragen hen in het bezit daarvan te stellen DeHaarlemsche Carmelieter prior Jan van Leiden bericht „dat die Heren van den Tempel, die buten Haerlem in de boschaedje (den Hout) woonden, sijn gegaen met al haere goeden totten Huyse van S. Jans door raet en toedoen van den Edelen man Willem van Egmont". Deze bouwde in 1311 het „Nye Klooster" vooraan in den Hout op den Westhoek van den tegenwoordigen Singel. Dit terrein bij de Houtpoort wordt in een acte van 23 October 1570 Tempelieren- of Jans Kerkhof genoemd2).

1) Graaf Willem III. gedreven door zijn schoonvader Philips IV. gaf daartoe last.

2) Bots: Kloosters en abdijen 61. 231.

Sluiten