Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRIJMETSELAREN.

DE snelle opkomst en de plotselinge vernietiging der Tempelorde hebben eeuwen achtereen de aandacht getrokken van de geschiedschrijvers. Van vele zijden werd haar de sympathie bewezen, die ze verdiende, niet het minst van den kant der adelijke families, die de krenking van hun bloedverwanten in 1313 niet konden vergeten, terwijl al wat door paus en koning om het geloof onderdrukt werd, zich in het geheim bij hen aansloot. En dan het Fransche volk, dat alle ridderschap weet te bewonderen, en tirannie haat.

Omstreeks 1716 beproefde de Schotsche troonpretendent Jacob Eduard Stuart de Orde nieuw leven in te blazen onder leiding van Willem Murray als grootmeester en Marshall als preceptor.

Het was de in 1725 uit Engeland naar Frankrijk overgebrachte Vrijmetselarij, die in haar zoogenaamde hooge graden, — wel te onderscheiden van de drie aanvangsgraden: leerling, gezel en meester — het Tempelheerensysteem der Stuarts invoerde, waarvan de „Schottengraad" als vierde volgde op dien van meester. De ziel van deze opzienbarende beweging was van den beginne af de beroemde „avonturier" der 18' eeuw, die onder den naam van Graaf de Saint Germain, en

Sluiten