Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

81

doorbrachten om bekend te worden gemaakt met de geheimen zijner kunst *). Hij had dagelijks toegang tot de petits cabinets van den koning en de particuliere vertrekken van Jeanne. waar hij tallooze anecdoten en verhalen deed, die bij nader onderzoek bleken historisch juist te zijn, en steeds leerzaam en opvoedkundig waren. Met een ongekende levendigheid voerde hij b.v Hendrik VIII of Frans I zoo sprekend op. dat de toehoorders den indruk kregen van een samenspraak van die koningen met hem: „Et alors le roi se tourna vers moï' Eens had hij - het was in het jaar 1759 - op een souper bij den minister-president Choiseul, een liefdesgeschiedenis verteld van een paar jongelieden, die nog al in den smaak viel. De markiezin had er van gehoord en verzocht hem het verhaal ook in haar kring te doen. Hij maakte wel bezwaar tegen een herhaling, maar het was niet mogelijk weerstand te bieden aan den drang der dames. Het komt in net kort hierop neer:

De markies de Saint Gilles, spaansch gezant te 's-Gravenhage in het begin der 18' eeuw, kende uit zijn jeugd den graaf de Moncade. grande van Spanje, te Madrid, die hem t>encntte. dat zijn zoon tot groot verdriet der ouders verliefd was geworden op een beroemde actrice te Toledo, en het pUur had haar te trouwen. Om dat te verijdelen had de graaf den koning verzocht haar te laten opsluiten, hetgeen onmogelijk was geworden door hun vlucht naar Holland. Zoo was de gezant de aangewezen persoon om zijn zoon op te sporen en met de eerste scheepsgelegenheid terug te zenden. Saint Oilles, bereid om dezen dienst te bewijzen, haast zich maat-

1) Von Gleichen, Souvenirs 122.

Sluiten