Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

Ondanks de weinig vriendschappelijke verhouding tusschen de hoven van Frankrijk en Pruisen was het in dien tijd nog mogelijk langs een omweg een brug te bouwen over Baireuth, en den zevenjarigen oorlog te stuiten. Toen het geluk aan Frederik II aanvankelijk den rug toekeerde, achtte hij het niet beneden zijn waardigheid op 7 Juli 1757 aan zijn zuster Wilhelmina te schrijven: que 1'on pourrait offrir jusqu' a 50000 écus a la favorite (Pompadour) pour la paix et pousser même les offres beaucoup au dela, si en même temps elle pouvait procurer quelques aventages. Vous sentez les ménagements et combien peu j'y dois paraltre; le moindre vent, qu'on en aurait en Angleterre, pourrait tout perdre. Natuurlijk was de bedoeling dat een en ander zou worden overgebracht aan den grand-maïtre, die te zorgen had, dat het op kiesche wijze Madame Pompadour zou bereiken. Voltaire, die ook ingelicht was door den koning, zou dus met d'Adhémar, te Versailles alleen bekend onder den naam van Saint Germain, — als tusschenpersonen de belangen hunner lastgevers behartigen1). Indien het van deze geheime agenten alleen moest afhangen zou de vrede zeker niet lang meer uitblijven. Een geheel ander geluid liet Frederik in 1760 hooren, toen aan Frankrijk de zwaarste slagen werden toegebracht en Pompadour hem, — door tusschenkomst van Voltaire en S. G. — liet polsen over zijn vredelievende gevoelens, waarop hij kortaf antwoordde: ik ken haar niet2).

1) Een soortgelijke ruse de cour werd door Frederik in 1757 beproefd door aan zijn zuster op te dragen vredesonderhandelingen te negocieeren met minister Bernis door tusschenkomst van den ridder Folard (S. G.). Zie Masson's Memoires du Cardinal Bernis I, 403.

2) Wilhelmina von Baireuth Mémoires Leipzig 1889, 614. — Arneth Geschichte von Maria Theresia.

Sluiten