Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98

welverzorgde soupers. Zijn schoonzuster Grammont gaf gelegenheid politieke vraagstukken te bespreken. Mad. B r a c a s ontving „letteren" en Mad. Tessé alleen „braven en deugdzamen".

De geliefde gastvrouw Mad. Boufflers verliet na den dood van prins Conti den Temple, waar zij haar muziekavonden gaf, en ontving voortaan in een villa te Auteuil. Evenals de dames Dudeffant, L'Espinasse en Geoffrin had zij haar bureau d'esprit en correspondeerde met vorstelijke personen1).

Bij Holbach, den ij veraar voor den natuurgodsdienst, kwamen op gezette tijden Diderot, Rousseau, Marmontel, Condorcet, Duclos, Helvetius, Raynal Buffon en Grimm.

Mad. Clairon, die in haar rijke dagen het huis van Molière bewoonde, ontving er al wat voornaam was in kunst en letteren; ook de koning zag men er te midden van de dames d'Aiguillon, Viller oy, Dudeffant. Geoffrin en prinses Galitzin. Omstreeks 1740 ontdekte d'Adhémar de jeugdige Claire Leg ris in een rondtrekkend tooneelgezelschap en werd, na van Voltaire den goed klinkenden naam Clairon (klaroen) te hebben ontvangen in den vasten hof troep te Lunéville opgenomen. Met medewerking van Maurits van Saksen was haar talent als tragédienne zoo ontwikkeld, dat zij in 1743 aan de Opera te Parijs en eenige

1) Dutens, Mémoires II 62, noemt haar een der meest intelligente vrouwen van de 18* eeuw. Na een lichtzinnig leven sloot zij zich aan bi) de philosophische beweging. Deze dame niet te verwarren met haar naamgenoote aan het hof van koning Stanislaus te Lunéville.

Sluiten