Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

105

nog al tevreden over mij te zijn; bij was zeer onderhoudend en liet mij een dozijn prachtige schilderijen zien met de bewijzen van echtheid, waaronder Murillo's Heilige Familie, voorts een aantal losse diamanten en edele steenen, van ongewone grootte en kleur. Het zeldzaamste van deze „schatten der wonderlamp" was een opaal en een witte saphir." Aldus luidde het oordeel van Gleichen, die voor een kenner op dit gebied gehouden werd. Tot middernacht kon hij hem in al zijn uitingen bewonderen en zes maanden achtereen zagen zij elkander bijna dagelijks. De graaf had het merkwaardige talent de belangstelling van zijn hoorders op te wekken zelfs voor het ongeloofelijkste. Daarbij hield hij rekening met hun ontwikkeling, zoodat de „armen van geest" evenzeer onder zijn bekoring kwamen als de meest ontwikkelden, voor wie hij de bijzonderheden uitvoeriger verhaalde met de meest afwisselende gelaatsuitdrukking en gebaren. Hij tooverde, zoo scheen het, zijn gedachtenbeelden met een groote wilskracht voor het geestesoog der omstanders, die den overweldigenden indruk kregen, dat zij zelf de dingen zagen en beleefden in den tijd en op de plaats der handeling. Daarin slaagde hij volkomen. „Die onnoozele Parijzenaars gelooven dat ik 500 jaar oud ben. Ik laat ze maar in dien waan, als ze er plezier in hebben" *).

„Ce Saint Germain, après avoir scandalisé trente villes et dupé deux cent apprentis-chimistes, rencontre un Grand, né libéral et sensible; il résout de terminer par lui le cours de ses jongleries. Voici le discours, qu'il lui tint: „Depuis prés de 80 ans (il en avait alors 77) je cherche un homme, dont

1) Gleichen Souvenirs blz. 124.

Sluiten