Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

125

Onze geleerde numismaatx) verleende haar zijn hulp bij het catalogiseeren en beschrijven van hare verzameling antieke medailjes, die zij op hare reizen had aangekocht en met het opstellen van den Catalogue d'une collection de Medailles antiques de la Comtesse d'Aldenburg, Amsterdam 1787, 4°. 3 deelen*).

Van Hamburg vertrok onze zwerver naar het naburige Sleeswijk om er kennis te maken met den provinciaal-grootmeester Landgraaf Karelvan Hessen, met hem maconnieke en andere zaken te bespreken en daar — naar sommigen beweren — in 1784 te sterven, waaraan anderen twijfelen3).

Evenals S. G. steeds weer van zijn buitenlandsche reizen naar Frankrijk terugkeerde, dat hem na Italië het meest aan het hart lag, gaan ook wij bij voorkeur terug naar het land waar de vrijmetselarij, onder zijne leiding en beschermd door minister Choiseul, een ongekenden bloei bereikte. Prinsen van den bloede, heeren van het hof en adel, magistraten en financiers, geleerden, geestelijken en abbé's traden toe. Het sterkst was de aanwas onder de officieren van leger en vloot. Elke garnizoensplaats had haar loge; het geheele officierscorps der genie sloot zich in massa aan.

1) Hij schreef onder den naam van L. Dutens: Explication de quelques médailles grècques 1776.

2) Zie Ersch en Grüber's Ensyclopaedie IX, 46. Deze collectie is op haar zoon Donop overgegaan.

Blijkens de voorrede werd de deskundige abbé Barthélemy geraadpleegd, die met S. G. — toen bekend onder den naam Solar — te zelfder tijd gastvrijheid genoot van den Heer en Mevrouw Choiseul in hun gezantschapshotel te Rome (17S7).

3) Karei van Hessen Mémoires de mon temps.

Sluiten