Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

126

De derde stand (citoyens), te voren zonder rechten, vroeg om opgenomen te worden. Het was een uiting van het gelijkheidsbeginsel der natuur dat door Beaumarchais voortreffelijk werd verkondigd. Die van het oude regime noemden het lo gele ven een besmettelijke vrijgeesterij. Hoe was het mogelijk van gelijke rechten te spreken als de edelman en de burger, de officier en de ambachtsman onder één dak huisden, als alle onderscheid van rang, stand en zelfs van godsdienst zou vervallen.

Na 1770 verandert het loge-karakter: de eenvoudige leerschool van godsdienstige verdraagzaamheid en broederschap wordt aangevuld met de leer van gelijkheid van den mensen (Thomme Dieu, 1'homme roi), met eene religieuse philosophie, waaraan occultisme, magie en mystiek niet vreemd zijn. Het voordeel van een republikeinsche regeeringsvorm werd reeds voor jaren in de loge met groote voorliefde besproken. De beteekenis ervan drong nu tot de burgerkringen door. Straks zou het onderwerp in het openbaar behandeld worden. Bekende personen waagden zich aan de voorspelling dat de toekomstige koning (Lodewijk XVI) al onttroond zou zijn vóór zijn troonsbestijging.

In Februari 1778 wordt Voltaire, bekleed met het tablier (zinnebeeldig voorschoot) van wijlen br.'. Helvetius, in de loge des Neuf Soeurs (muzen) gehuldigd. Court de Gébelin spreekt de de feestrede over de mysteriën van Eleusis uit; Dixmerie zingt:

Au seul nom de 1'illustre frère

Tout macon triomphe aujourd'hui.

's II recüt de nous la lumière,

1'Llnivers la recoit de lui.

Sluiten