Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

131

kasteel Gottorp, de residentie van den stadhouder Karei van Hessen, bij wien deze als vriend van den huize verkeerde1). Toen de „beruchte" S. G. daar den 27*n Februari 1784 stierf, „in der St. Nicolas-Kirche still beigesetzt", waarvoor 10 Rijksdaalders betaald werd, — heeft prof. Rem er kasteel Gottorp, de residentie van den stadhouder Karei op een onwaardige wijze in de Brunswijker Courant den dood aangekondigd van den „charlatan". Ferdinand onderhield de redactie daarover, waarop in het volgend blad een verontschuldiging verscheen2).

Behalve de provinciaal grootmeester Karei van Hessen (Eques a Leone resurgente) en vele duitsche afgevaardigden waren eenige fransche broeders te Wilhelmsbad verschenen 3), o.a. de gezaghebbende markies Chef-de-bien (Eques a capite galeato) wiens naam met bijvoeging van „de Saint Am and" reeds als afgevaardigde van Septimanie (Marseille) op de lijst van het convent van Lyon (1778) voorkomt. Deze in alle graden doorkneedde autoriteit gaf op het groote internationale congres der Philalethen te Parijs (1785) de taktiek aan hoe de gelederen te sluiten: Ayons de vrais Maltres.

1) Mémoires de mon temps dictés par le prince Ch. de Hesse.

2) J. Mauvillon: Ferdinand von Braunschweig I, 480.

Bij slot van rekening was het toch maar een mystificatie door den persoon zelf in elkander gezet. Om bijzondere reden moest hij voor de wereld dood gaan om elders onder een anderen naam weer op te staan. Zijn beste vrienden, de Landgraaf en de Hertog moeten dit geweten hebben en eerbiedigden zijn wensch. , m

3) Ook de Zweedsche Hertog van Sudermanië (broeder van Oustaat 111). Ministers Haugwitz en Wurmb. de Markgraaf van Ansbach—Baireuth, Karei van Saksen-Koerland, Graaf Brühl, de Landgraaf Frederik van Hessen-Darmstadt, Dr. Starck, Baron Schroeder, Wachter, Wollner Bischofswerder, Stroganof, Bode, de Vorst van Anhalt, allen leerlingen ot vereerders van S. G.

Sluiten