Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

134

Jeanne Valois, — nu gravin de la Motte geworden —», was in handen van hoflntriganten gevallen, van wie zij hoorde dat de koning geweigerd had de koningin een groote som te geven voor een briljanten-colher, dien zij wenschte te bezittenx).

De veelbesproken wonderdoener, die geen uitnoodigingen voor diners en soupers aanneemt, ook niet van den graaf d'Artois ('skonings broeder) en den hertog Philips van Orleans (Egalité), komt herhaaldelijk aan huis bij de karig levende la Motte's. Hij was er, schrijftBeugnot 2), voortdurend aan het woord over den hemel, de sterren, den grooten Arcana, over Memphis en andere oude steden in Egypte, over voorwereldlijke reuzen en dieren (Atlantis). De gastvrouw noemde hij zijn „hinde, gazelle, zwaantje, duifje". Het was waarlijk om met Rohan medelijden te krijgen, hem te zien zitten tusschen Cagliostro en Jeanne Valois. Een van zijn kunsten was om te Parijs te zeggen wat er binnen 6 dagen, binnen 6 maanden, binnen 6 jaar te Weenen, Londen, Peking zou gebeuren8); daartoe maakte hij gebruik van een glazen bol met helder water gevuld, staande op een tafel, waaromheen kabalistische, egyptische en rozekruiserteekens, glazen en een vreemdsoortig kruis gegroepeerd. Een kind-meisje, op wier hoofd hij de hand legt, beschrijft

1) De kamerheer Guy de Chevreuse schrijft: Het hof is in slechte luim. De koningin heeft den koning een juweelen halssnoer van II/2 miljoen laten zien en gevraagd die te mogen koopen; de koning was vertoornd en weigerde. Daarop verscheen zij met roode oogen en bevende lippen. Daar zijn uw juweelen zeide zij tot den juwelier Beumer. De steenen zijn valsch. En daar is de deur. (Die Liebesbriefe der Marquise. Albert Langen. München 1922, bl. 308).

2) Memoires 67—94.

3) Van Parijs voorspelde hij o.a. dat de Bastille binnen 6 jaar zou zijn afgebroken en de grond wandelplaats van het publiek zou zijn. Inderdaad heeft de tijd hem in het gelijk gesteld.

Sluiten