Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

137

Hij vertrok in October 1786 naar Londen, waar de „Comte Arabe" de loge Antiquity bezoektx) en een der broeders hem verwelkomt met een versje dat hij glimlachend aanvaardt:

Né, Dieu sait oü, Maintenu, Dieu sait comme,

Maïtre ou Valet, Manant ou Gentilhomme,

Voila 1'ami du Lord George G.... n (Gordon)

Voila celui qui füt regu magon,

Sous un nom faux. Enfant de 1'imposture,

II dit je suis le fils de la nature.

Balsamo fut un peintre ignorant.

II fut un imposteur errant.

Par trois fois il vint en Angleterre,

A chaque fois changeant de baptistaire.

Van daar verdwijnt hij in de richting van Duitschland en trekt, —- onderweg lammen, kreupelen en blinden gratis genezend — over Zwitserland naar Rome2). Hij heeft den overmoed er onder de muren van het Vaticaan de eerste vrijmetselaarsloge op te richten. Bijna alle jonge schilders, leerlingen van de fransche academie, — van wie de gezant, kardinaal Bernis, aan zijn regeering rapporteert dat zij door een opstandigen geest bezield zijn3), ~ sluiten zich aan (Mei 1789). De inquisitie maakt er een einde aan en Cagliostro, die nog tijd heeft om te voorspellen, dat de Kerkelijke Staat zal worden onttrokken aan de regeering der Kerk, wordt levenshuig gevangen gezet wegens zijn lidmaatschap der „gevaarlijke" IUuminaten. Hij overlijdt, zoo luidt het gerucht, in 1795.

1) Zie de teekening in Works of Gillray No. 397.

2) Dr. Mare Haven. Evangile de Cagliostro retrouvé Paris Librairie hermétique 1910.

3) Matthiez, Rome 130.

Sluiten