Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

138

Aan zijn rechters gaf hij op zijn wijze een beschrijving van zijn leven x) en vertelt o.a. dat hij beschikte over machtige middelen (geestelijke en geldelijke), dat vele jaren achtereen groote kapitalen zijn opgehoopt uit offers van moderne Tempelheeren (Stricte Observantie), welke berusten in banken te Amsterdam, Rotterdam, Londen, Genua en Venetië, waarvan een deel diende voor zijn propagandareizen 2). Voorts dat hij nabij Frankfort in een onderaardsch gewelf is ingewijd3), waar uit een ijzeren brandkast een handschrift te voorschijn

1) Vie de Cagliostro, Procédure a Rome en 1790, III, 130.

2) Den Haag zag den „ridder Kadosch" in 1778, vergezeld van de schoone Felichiana, met pracht en praal in een vorstelijk met vier paarden bespannen reiskoets binnenrijden en werd er in de loge 1'Indissoluble met de grootste eer, die een vrijmetselaar bewezen kan worden, ontvangen, d. w. z. door hem tijdens de toespraak van den redenaar onder het „stalen gewelf" van zwaarden en degens te laten vertoeven (tous les frères debout tiennent leur glaive en 1'air a bras tendu; les épées doivent se toucher par la pointe, deux & deux en vis-a-vis, de facon a former une voute sous Ia quelle passé le trés illustre frère a qui sont rendus les honneurs. Bolland, Vrijmetselarij 3* druk, 108). Het patent van deze gedenkwaardige gebeurtenis, onderteekend door Jo Giuseppo Balsamo en de broeders Buys en Zondag, was voor enkele jaren nog in het archief van het Groot-Oosten aldaar aanwezig. Daar men zich er over gecompromitteerd achtte, raakte het „zoek" en zal het mogelijk met zooveel andere maconnieke dingen onvindbaar blijven. Alsof men zich zou moeten schamen over wat onze voorgangers bedreven! Wat geschied is behoort aan de geschiedenis, en laat zich niet ongestraft uitvlakken. (Zie Sypesteyn over Cagliostro en Les mystères de la FrancMaconnerie devoilés 137.)

8) Ook wordt in de Mémoires authentiques pour servir a 1'histoire du Comte de Cagliostro melding gemaakt van zijn bezoek aan S. G. te Altona bi) Hamburg (1778) en van een nachtelijke bijeenkomst, waarin een inwijding in mystieken graad volgde. (G. de Nerval: Les Illuminés 506.)

Sluiten