Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

151

en de later verschenen geschriften „Les doutes sur la liberté de 1'Escaut" (1784), „Aux Bataves, sur le Stadhoudérat', met een portret van Jan de Witt (1788) en „Le Despotisme de la maison d'Orange" (1788). onder het pseudoniem Karei van Ligtdal.

Op het inacpnnieke congres te Parijs (1785) ontmoette Arcesilus zijn mede-broeders, hoofden van de Iuuminatenorde: Weishaupt (Spartacus), Knigge (Philo). Bode (Aemilius) en Willem von den Busche (Bayard), officier in Hollandschen dienst, onder wier leiding de internationale politiek niet onbesproken bleef1).

Vergezeld van zijn begaafde vriendin Henriette Amelie deNehra2) begaf hij zich in hetzelfde jaar naar Berlijn om daar den toestand van het Hof te leeren kennen. Minister Vergennes beveelt hem aan bij den Franschen Gezant d'Esterno. De Koning ontvangt hem bij uitzondering; diens broeder, Prins Hendrik, de Rozekruiser, noodigt hem bij zich aan tafel. Hij spreekt met de meeste bekende personen, waardoor hij in staat is een gewaardeerd verslag aan de Fransche Regeering te zenden en den diplomaat T a 11 e y r a n d de Périgord in te lichten. Met den steun van Calonne en Talleyrand ontvangt hij daarop van Vergennes een officieuse geheime zending naar Berlijn om, met het oog op het naderend einde van den Koning, den toestand van het Hof. ook na de troonsbestijging van diens opvolger Frederik

1) Sypesteyn: Mirabeau in Nederland, 194.

Zie artikel van Pouget, Revue hebdomadaire van September 1916.

2) Natuurlijke dochter van den Frieschen Grietman Willem van Haren. (Zie haar Souvenirs.)

Sluiten