Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

156

premières étincelles du feu sacré, qui, — 's étendant rapidement de 1'Orient è 1'Occident, — a embrasé le coeur de tous les citoyens.

Uit de massa ontstonden geheime volks-clubs, als loges ingericht, met het doel af te dwingen, wat niet goedschiks werd afgestaan.

Vóór de October-dagen kwam het Comité Breton tot stand, dat onder zijn leden telde de bbr.'. Sieyès, Barnave, Talleyrand, Philip d'Orleans, La Rochefoucauld, de Lameth's, La Fayette en Mirabeau. In 1790 heette het „Amis de la Constitution, en volgde de afscheiding van de Club des Cordeliers met Danton, Desmoulins en Hébert. Anderen schaarden zich onder de vlag der Jacobijnen, de machtigste partij, die de georganiseerde loges van Frankrijk vertegenwoordigde. Ze wierpen het geheime masker af en traden als patriotten op. De theorie maakte plaats voor de daad. Naar het voorbeeld van Engeland werd een constitutie aangekondigd, waarop de voormannen na 1750 steeds hadden gewezen. De Constitutional Society en de Revolution Society van Londen gaven alle verlangde inlichtingen aan de loge des Amis de la Constitution te Parijs, die ze tot groote voldoening van Engeland aan de Nationale Vergadering afstond.

De in de Orde bekende br.*. Amiable eindigde zijn feestrede op het Nationaal Congres van 14 Juli 1889 met de volgende woorden: Les Francs-Macons du XVIII' siècle ont fait la Revolution. Ils avaient par avance élaboré ses doctrines, qui ne ffirent pas des improvisations. La Franc-Maconnerie a fait éclore par le travail secret souterrain de ses 775 loges

Sluiten