Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

158

de grootloge te Parijs besluiten een manifest te zenden aan alle bevriende loges en geestverwanten in de groote steden van Europa met verzoek om de „revolutionnaire" geest te verbreiden1) en aan te sturen op de verwezenlijking van het ideaal van den grooten koning Hendrik IV (1553—1610)2): de stichting van de „universeele republiek", die de broeders

1) Abbé Barruel, 1'Histoire du Jacobinisme.

]. Robinson, Preuves de Conspirations dei Illuminés francs-macons etc. <1793) 180.

L. A. Hoffman, Höchst wichtige Erinnerungen (1795).

8) Hij was de eenige vrijzinnige koning, dien de graaf de Saint Germain met voorliefde in zijn leerzame gesprekken ten voorbeeld stelde. In tegenwoordigheid van den Zweedschen reiziger J. ]. Björnstahl vertelde hij dat te Pau (Béarn) een standbeeld staat van Lodewijk XIV, dat door dezen zelf bekostigd is. De Béarners waren er niet mee ingenomen en hadden liever een beeld gehad van hun koning Hendrik van Navarre. Om diens grootheid beter te doen uitkomen zetten zij op het voetstuk met groote letters:

C'est la Statue du petit fils de notre grand Roi Henri

hetgeen doet denken aan het graf van Pepijn waarop staat:

Ci-gtt le père de Charlemagne.

S. G. zeide voorts, dat de koning van Engeland George Dl (op zijn instigatie) èn Hendrik IV èn Gustaaf Adolf van Zweden (1594—1632) als zijn helden had uitverkoren, een keuze die op goede gronden steunt. Ook Catharina II van Rusland vereerde Hendrik IV wegens zijn buitengewone wilskracht, moed en grootheid in het ongeluk. Deze historische bijzonderheden verhaalde S. G. tijdens zijn verblijf aan het hof van den landgraaf van Hessen te Hanau (1774) waar hij met den natuurphilosoof Henry Cavendish (1731—1810) op hun doorreis van Lausanne naar Kassei en Berlijn te gast was. Deze was tusschen 1772 en 1776 bezig met een onderzoek der verschijnselen der electriciteit, waarover hij in de Royal Society lezingen hield. (Zie Björnstahl's Reize door Europa. Hollandsche vertaling V, 237.)

Sluiten