Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

184

so sagte er, nichts von unsere Mysteriën. Sein Bliek war heil in die Zukunft. Er belehrte mich. Als Schüler der Weisen von Osten fand ich den Sinn jedes Worts und mich dunkte den Abgesandten der Wahrheit zu hören. Ich sprach ihm von Ihnen. Ich hab ihn gesehen, sagte der Mann, ich fühlte es, sein Bliek zog mich an. Sprache. Wort und Weisheit des Mannes ist maurerisch. Ich habe durch seine Lehre Bhcke in die Zukunft gethan, die ich keine Feder gebe.

Es ist mein heisser Wunsch dasz Sie den König zu uns begleiten moge.1).

H augwitz stond bij den groothertog Leopold van Toscane (later keizer) in hoog aanzien en toonde als gezant en minister een bijzondere geschiktheid voor buitenlandsche zaken. Na den slag van Austerlitz (1805) verkoos Napoleon alleen met hem als vertegenwoordiger van Pruisen, over den vrede te onderhandelen*2).

Voor de hooge maconnieke graden in Pruisen, Polen en Rusland vervulde hij een post van groot vertrouwen en

1) Brieven van Haugwitz aan Fr. Aug. van Brunswijk No. 6. Landes Bibliotheek Wolfenbüttel.

») Napoleon was eenige maanden te voren als Tempelheer gerecipieerd in een Kapittel der Christus-orde — die na 1314 in Portugal de Tempelorde voortzette — te Tornar (Estramadura in Spanje), waarvan blijkt uit de inschrijving van zijn naam op de ledenlijst der orde (Zie Maillard de la Chambure: Règle des Templier* 16 en Dr. Wikke Tempelherren Orde II344). Hierdoor wordt zijn voorkeur verklaard voor dezen gezant, die in 1805 in de orde zijn meerdere was.

Sluiten