Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

186

bien, in de orde bekend onder den naam Eques a capite galeato1), waarin staat:

„Nous venons d'établir a Naples un Suprème Conseil du 33e degré et un Grand Consistoire. Ils doivent 's installer au moment oü je vous en parle, et le Rit ancien-accepté va se promener dans les Etats. Vous voyez qu'il prospère. Je ne désespère pas de faire macon le Saint Père, car j'ai envoyé des instructions dogmatiques a Rome, et un 33c degré, qui y est dans le moment, j'en espère beaucoup2). In 1808 werd de sterfdag van Jaques de Molay in de Paulus- en Antoniuskerk te Parijs met groote rouwpracht herdacht: de muren zijn met zwart behangen, in het midden de katafalk waarop reliquiën, ter zijden nemen de grootwaardigheidsbekleeders en leden plaats. Met groot orkest wordt de mis bediend. De patriarch Petrus Romanus de Roma (abbé Clouet, kanunnik van de Notre Dame), gekleed in kostbaren bisschopsmantel, spreekt de lijkrede uit. Na afloop der kerkelijke plechtigheid begeven de deelnemers zich in pelgrims-optocht naar de plaats, waar Molay en de zijnen werden verbrand op den Pont-Neuf bij de Notre Dame tegenover het ruiterstandbeeld van koning Hendrik IV3).

Deze plechtigheid is daarna nog dikwijls herhaald o.a. in 1823, toen zich onder de 150 ridders acht voorname Engel-

1) Deze namen zullen wel schuilnamen zijn geweest van „Chefs inconnus" wier wereldsche namen onbekend bleven.

2) B. Fabre: Un initié, Franciscus Eques a capite galeato, Voorwoord bl XIX. Het eerste kapittel te Napels werd door Cagliostro geïnstalleerd.

8) Grégoire Histoire des Sectes réligieuses 407. Acta Latomorum I. II. Maillard de Chambure: Templiers 16. 17. Wilcke Tempelherren II 344—407.

Sluiten