Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIBLIOGRAPHIE VAN DE GESCHRIFTEN VAN L. WAGENAAR, door L. Hirschel (Amsterdam).

In deze bibliographie zijn de afzonderlijk verschenen geschriften chronologisch gerangschikt, eveneens de artikelen in de alphabetisch geordende tijdschriften; aan het slot de opstellen in het Hebreenwsche deel van het tijdschrift Jeschnrnn. Niet opgenomen zijn approbaties gelegenheidsgebeden en -gedichten en de in couranten verschenen verslagen van redevoeringen en lezingen.

A.—Afzonderl ij k verschenen geschriften.

Een oud gebouw. Een woord aan het Amsterdamsche Israël [door T. Tal en L. Wagenaar]. Amsterdam, van Es & Joachimsthal, 1881. 8° (II), 15 blz. M

De Talmud en de oudste geschiedenis van het Christendons Amsterdam, van Es & Joachimsthal, 1884. 8°. (II), 210 (2) blz.

Overgedrukt uit den Isr. Letterbode, Jaarg. IX [—X, vermeerderd met eene inhoudsopgave] [2]'

Hö3n rwjn Joodsche Godsdienstleer voor de Jeugd.

ie—3e cursus. Amsterdam, van Creveld & Co, 1890. 8°.

30, 50, 140 blz. ie cursus, 2e verb. dr. 1897; 3e verb. dr. 1911.

Sluiten