Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 6 —

II. — De „Alliance". Orgaan van de Nederlandsche Afdeeling der „Alliance Israélite Universelle". 's Gravenhage.

Antwoord [op den open brief van Mr. D. E.Lioni inzake Wagenaar's artikel: Nieuwe slachtoffers van de waarheidsliefde des heeren Bigart?, zie verder onder no. 71]. — VI, 11 (1911). [29]

III. — Bijdragen en Mededeelingen van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland. Amsterdam.

Iets omtrent naam, ligging en ingang der Joodsche bedehuizen naar oude traditiën. — I (1922), blz. 29—44. fa0]

Levensbericht van Dr. M. Wolff. — II (1925), blz. 26—28. [31]

Palestinensische toestanden en gebruiken in den Babylonischen Talmud. [Beknopt verslag eener lezing]. —11 (1925), blz. 84—87. [32]

Algemeene talmudische principiën. — II (1925), blz.89— 119. [33]

IV. — Choreb. Bibliotheek voor Israël. Huisgezinnen door eenige Joodsche letterkundigen, onder hoofdredactie van T. Tal, Opperrabbijn. Rotterdam 1887.

Juda Halevi. — blz. 27—33, 66—71, 97—100, 129—134, 173—176, 185—190. [34]

Het lichtend Israël. Een historisch Midrasjbeeld bij de Afdeeling K2. — blz. 34—38- Ö5]

Mozes Mendelssohn. — blz. 41—48, 105—108, 150—152, 155-158. 06]

Jigdal. — blz. 75—79, 161—166. [37]

Het boek Ijob. — blz. 193—198 [onvoltooid gebleven door het ophouden van het tijdschrift]. [38]

V. — De Joodsche Courant. 's-Gravenhage. Bewegelijkheid bij het gebed.—I, 2 (10 September 1902). [39]

Sluiten