Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 53 —

gevallen de conclusie te trekken. Hebben wij dus bij en gelijkstelling op grond van gelijke uitdrukking, bij a« pj3 ook gelijkstelling, maar op grond van gelijke omstandigheden. Zoo ontwikkelt zich in ons de gedachte, dat de 3K pjs veel heeft van een e»"M. Ook de tallooze malen gebezigde uitdrukking: men ntn doet denken aan: nw rnu.

Het komt dan ook meermalen voor, dat dezelfde afleiding hier een aK pa, elders een me» nn» genoemd wordt, m» einde ontrnp'» nte»3 nnro DoiiMcn oa oman te au pa nr Da wwi (teun vno, ren, DrrrnaKen «na noemen dit voorbeeld van a« pja); daarentegen nsOKpn mSD: 'W 03 Omm 1DKJ pV6i os onnn pa i>»n en evenzoo n jro nw Kré>on, Sanhedrin 54a en 66a. In *n rnnos zegt de mDJ: r6p era vin te, en noemt dan o.a. dit voorbeeld van oa omar In 3*3 3"» rnae wrfroa: «te pw rrnroe» nvrpi» te nafr pitik pea av« rrrute Dnrtp^ nrruK; dus een echte 3* pa; dezelfde afleiding in ren Orh an) geheel in den vorm van een me» nno.

Zoo zagen wij reeds, dat het bekende voorbeeld van vm omnn meao vsi teue rmt in nso door ara wordt afgeleid.

Een der door rm voor k"3 gegeven voorbeelden is de afleiding van de empn te tein PiBDtn. Intusschen wordt op de door Saadja geciteerde plaats het woord att pa niet gebezigd, maar wel eindigt de Krr>03: ppcr» rnae» ia natae» opa te-KOwr, dus meer een «ra, de gelijkstelling n.1. met 3T op grond van de gelijke uitdrukking van rnae».

Het door teun ema, ren, on-no» en to voor ooiro oa «o gegeven voorbeeld voor het overbrengen van nan3^ me rDïB en entb nens naia komt in 3*3 3"3 mpn an als era voor: pn vnhmtr> ns>> wvh 3*u a-u tei ''oinmenen deze urm wordt geciteerd in ra nrroa. Trouwens ook teun ema zelf eindigt: refy> rafr' oia oia tei 'tn jrrfr paa.

Ook het andere voorbeeld voor oovo 'aa tra, n.1. de gelijkstelling van rrrun nens en tweao mtet» nens ten opzichte van nrrnVl TD berust op de gelijke uitdrukking: w. Inderdaad merkt Tam op, dat dit eigenlijk een e"W is; dat men het echter niet alsem kon behandelen, omdat het woord w niet roma is,

Sluiten