Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-69-

bekend te zijn. In Ber. 63a wordt het dragen van schoenen in de synagoge voor geoorloofd verklaard en dit was en is dan ook overal gebruikelijk; verg. Krauss, Syn. Alt. p. 424. Maar wellicht wijst toch het grappige verhaal, dat door Krauss uit Jer. BMes. II. 9 (moet zijn: 8) meegedeeld wordt, maar dat volgens hem niets bewijzen kan, er wel op, dat plaatselijk een gebruik de schoenen uit te trekken voor het betreden van de synagoge bestond.

Een derde door Goldziher meegedeelde Moslimsche traditie houdt een waarschuwing in tegen het aanwenden van de melodieën der zondaars (profane muziek) en der Schriftbezitters (Joden en Christenen) bij het Koranreciet. Ook dit is een punt, dat in het Jodendom wel eens ter sprake is gekomen. Een vraag, die den bekenden Joel Sirks daaromtrent gedaan werd, beantwoordt hij aldus (nn ö"is n"3 rtf'v no. 127): r«e> nmi or6sn rraa ona parae» oatiaa rmwa »naa parae» na •wnh pn tonw mna tnayni» unrrm onc oaua rnwaspriNtoTOw.

Dat ook de z.g.n. orgelkwestie voornamelijk door het n"nbeginsel beheerscht wordt, is bekend. S. R. Hirsch schrijft hierover o.a. (comm. ad Levit. 18.3): „Die Behauptung daher, dass z.B. die Orgel ursprünglich ein jüdisches Instrument und unter oaa zu verstehen ware, würde daher in keiner Weise die Einführung derselben in den jüdischen Gottesdienst plausibler machen können, nachdem unstreitig dieses Instrument einen spezifisch gottesdienstlichen Charakter nichtjüdischen Bekenntnisses erhalten".

Voor de principiëele bespreking van het onderwerp, waar het ons in dit opstel om te doen was, mogen deze opmerkingen voldoende zijn. Tot in den jongsten tijd toe is en wordt ten aanzien van allerlei min of meer ondergeschikte of zelfs onverschillige zaken, die zich ten gevolge van het onderlinge verkeer naar het voorbeeld van de niet-Joden in Joodsche kringen gingen inburgeren, het n"n-beginsel zoowel in kringen van leeken als in die van deskundigen meermalen ter sprake gebracht, en gaf dit aanleiding tot bedenkingen en tot controversen. Ik noem b.v. het gebruik van een lijkwagen, het planten of neer-

Sluiten