Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 100 —

Aschkenazische BPWD °P eene andere plaats staan dan waar ze gemeenlijk in Nederland tijdens den eeredienst gezegd worden. Tenslotte: zoolang niet onomstootelijke berichten mijne hypothese tot waarheid verheffen, moeten steekhoudende vermoedens dienst doen. Mogelijk komen er nieuwe bij onderzoekingen van de liturgie der oud-Christelijke Kerk en ook van andere aan het licht.

Sluiten