Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 170 —

In mi KDirun ed.-Buber, K»a 't>: nrw %ton> om pva.'b wv \nrv tv parana (ook nan n\av 51 : 3; nan nanaa 12 1 14 ?Hmr< T tv "Uawan*): „als pand genomen worde te hunnen gunste". Enzoo zijn er zeker nog tal van plaatsen 9).

De bekende uitdrukking t tv aoan — naast '"b OOOn en os traon — heeft ook weer t tv in deze zelfde, hier besproken beteekenis: mede-instemmen en daardoor ten gunste een werking op iemands kracht doen neerkomen10).

Dit terrein van het plastische, kleurrijke van het Hebreeuwsch in zijn uitingswijzen, afgezien van individueelen stijl, is heel groot. Wat 'k hier trachtte te geven, is een heel klein stukje er van.

*) Ib. 24 : 11 had ook tv i.p.v. th kunnen staan, want, al knielen de kameelen, is hun op-een-hooger-vlak-staan evengoed aanwezig. Doch hier komt het naar-de-bron-toe-gericht-zijn der kameelen uit.

a) Keil's „inneren Handflachen" is geheel onaannemelijk.

s) Misschien alleen het T bij de r^fln, Ex. 13 : 9 enz.

*) Zie hieromtrent trnn en TtTW niKSn t.p. In alle geval geeft het aan, dat de tafels niet tusschen de paaltjes stonden.

*) Aldus vertaalt Wagenaar. Ook voor deze plaats is het een gemis, dat we zijn in zijn slotwoord (in de enkele-vertaling-uitgave niet afgedrukt) achter zijn vertaling der Eerste Profeten toegezegde verklaring nog steeds niet hébben.

4) Van t\0 geldt hetzelfde als van m

') Het komt me voor, dat de keuze van 'J2^ in Neh. 3 : 34, waar th het aangewezen woord is, wil aangeven, dat er in de wijze, waarop Sanballat zijn spot over het werk der Joden uitte, een lieve onderdanigheid tegenover zijn broeders en Samaria's soldaten zat, om ze gemakkelijker zijn plannen te doen volgen. *) In nan rOW op 3 : 28 (en op 1 : 1, waar dezelfde mJN geciteerd wordt) staat van de mBTI 'ai&D. tot Gd sprekend, li> inDK. Er zullen nog wel meer voorbeelden zijn. Maar het normale is

*) Het komt mij niet onmogelijk voor, dat Ps. 121:5 ditzelfde t tv staat, in tegenstelling met Ps. 109 : 6 en 110 : 5, waar T> niet staat.

10) Ook t tv aap: „verhinderend werken op"; Tc herinner me daarvan op 't oogenblik echter alleen het late voorbeeld in TV v'ttr 71:1 (aan M"3Bn ontleend).

Sluiten