Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een toonbeeld van grauwe verveling, Overtoom genoemd Aan de andere zijde van het Vondelpark ontstond het museumkwartier, dat in het oosten begrensd wordt door de Boerenwetenng In 1885 werd aan de Stadhouderskade het monumentale rijksmuseum geopend. De buurt daarachter werd terecht daarop georiënteerd. Het is alleen jammer, dat de andere groote gebouwen, de rijkspostspaarbank, het stedelijk museum en het concertgebouw, niet op dezelfde wijze m een eigen miheu zijn besloten. En evenzeer is het te betreuren, dat het groote grasveld van de ijsclub niet als een groot stadsplein met een monumentaal gebouw is gearrangeerd. Op ininder gelukkige wijze zet zich het museumkwartier voort aan de andere zijde van de Van Baerlesttaat en de Roelof Hartstraat. Hier heeft inderdaad het domme potlood op de kaart maar lange lijnen getrokken en zoo gemeend een stadskwartier te scheppen. Zoo is een van de ergste mislukkingen, de emdelooze De Lairessestraat met zijn verlengde de Coraehs Krüsemanstraat, ontstaan. Daarentegen is het Valenusplein een min of meer gelukt voorbeeld van een modern plein. Het Willemspark is als villapark lang niet slecht, noewel hier en daar de bebouwing nog wat te compact is. Hoe op den duur de uitvoering van het plan Berlage zal worden, moet worden afgewacht, ook omdat niemand weet, hoe de moderne bouwkunst, die zich hier in de ruimte manifesteert, zich verder zal ontwikkelen. Geheel in het zuidwesten zijn na de jongste annexatie stadsgedeelten bij Amsterdam gevoegd, die aansluiten zoowel aan de Van Lennepbuurt als aan het parkkwartier.

Tusschen de Boerenwetering en den Amstel ligt de schildersbuurt, door de spraakmakende gemeente de Pijp gedoopt. Deze buurt behoort tot de oudste van den modernen uitieg van Amsterdam; daarom is zij waarschijnlijk ook een der slechtste. Het is met noodig de zonden van de Pijp hier uiteen te zetten; zij liggen voor de hand en worden algemeen erkend De oudste straat hier is de Frans Halsstraat, die van 1872 is Daarop volgde in 1873 de Ferdinand Bolstraat, die de groote winkelstraat van deze buurt zou worden. Daarna breidde het geheele kwartier zich vrij snel uit: de Van Woustraat b.v. is van 1880, evenals de Hemonystraat. De Amsteldijk, die de geheele buurt begrenst, heette tot ongeveer 1860 de Utrecht-

35

Sluiten