Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren, hadden verbrand. Een incunabelband munt uit door bijzondere fraaie stempeling met heihgen-figuren, met den kunstenaarsnaam Andri Boule, een Boetius van 1476 heeft rijk versierde initialen en randen, een Lyra-bijbel van 1497 heeft eveneens fraaie initialen en rijke stempelbanden. Verscheidene boeken hebben aanteekeningen van de hand van Buyck; we zien daar, welke schrijvers hem zelf een presentexemplaar hebben gegeven, waar hij een boek gekocht heeft; soms lezen we ook een verontwaardigden uitval tegen een schrijver, die niet vrij van ketterif<*ras. Uit het werk van Johannes de Sacro Bosco, De sphaera, heeft hij de voorrede van Melanchthon zorgvuldig weggesneden.

Niet lang heeft in Amsterdam de ijver om eene rijke wetenschappelijke boekerij bijeen te brengen, geduurd. Teekenend is wat Wagenaar hierover zegt: „De meeste boeken en uitgaaven zijn, in de voorgaande eeuw, in agtinge geweest. Eenigen zijn, in deeze eeuwe, en nog voor omtrent twintig jaaren aangekogt".

We zullen hier van de latere aanwinsten er slechts enkele noemen. De beroemde geneesheer en burgemeester Nicolaes Tulp schonk eenige belangrijke boeken, waaronder een zeer fraai exemplaar van den omstreeks 1480 gedrukten rijk geillustreerden Keulschen bijbel. Uit de boekerij van J. Six werden in 1706 enkele boeken en bandschriften aangekocht, waaronder de beroemde codex van Caesar, De bello Gallico. Een schenking van bijzondere waarde was die van Gerard Papenbroeck in 1743: de verzameling eigen manuscripten van Pieter Cornelisz Hooft in elf perkamenten banden.

In 't algemeen kan men zeggen, dat de zorg voor de bibliotheek na de eerste twintig of dertig jaren zich bepaald heeft tot bewaren van 't geen er was. Wel merkwaardig dat de wezenlijke ijver ervoor reeds vóór de stichting der Doorluchtige school een einde had genomen. Wel verbond men de bibliotheek aan de school en plaatste haar in de kapel, die deze herbergde, op de zolderverdieping, maar voor de studie schijnt men aan geregelde aanschaffing van wetenschappelijke boeken geene behoefte te hebben gevoeld. Een aardig boekverkoopersvignet geeft van de plaatsing der bibliotheek in de met bogen betimmerde zolderruimte eene naieve voorstelling.

81

Sluiten