Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en daarna van Jhr. H. W. de Pesters. Dit prachtexemplaar heeft nog de zilveren sloten en hoeken.

In eene studie van den heer J. F. van Someren m den eersten jaargang van Oud-Holland wordt nog een Elsevierbijbel in de Koninklijke Bibliotheek vermeld als een pronkjuweel van de bindkunst der Magnussen. Voorts een exemplaar van de Korenbloemen van Huygens, Amsterdam 1672, gebonden om als geschenk voor de Prinses van Oranje te dienen in 1688, in het bezit van de Kon. Akadenue v. Wetenschappen. .' t1 «• Y" -H

De Amsterdamsche Universiteitsbibhotheek heeft nog een tamelijk groot getal Magnusbanden, waaronder een paar exemplaren van de Stichtelijke rijmen van Camphuysen, een in 40 en een in 8° formaat. Voorts bijbelbandjes, waarvan eén in rood marokijn met sluitriempjes, een m wit perkament met zilveren slot.

Hebreeuwsche en Armenische druk in Amsterdam.

Sedert het einde van de 16e eeuw is Holland gaan meedoen aan den druk van boeken in Oostersche talen. Het zijn uit den aard der zaak de universiteitssteden, die hier voorgingen. Maar al spoedig in de 17e eeuw werd Amsterdam de hoofdzetel van den Hebreeuwschen druk, en een halve eeuw later vestigde zich ook, in verband met de daar bestaande Armenische kerk, eene Armenische drukkerij.

In denCatalogus van de Tentoonstelling van de ontwikkeling der boekdrukkunst in Nederland, in 1923 te Haarlem gehouden, vindt men eene volledige schets van den Hebreeuwschen druk, van de hand van den heer J. M. Hülesum. Van de Hebreeuwsche boeken bezit de Bibhotheca Rosenthahana eene rijke verzameling. De Universiteitsbibhotheek is in het bezit van eene belangrijke collectie Armenische boeken, uit de nu niet meer bestaande Armenische kerk afkomstig, daaronder zijn een tiental Amsterdamsche drukken, enkele m eigenaardige prachtbandjes. p BURGER Jr<

96

Sluiten