Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een internationaal centrum van geld- en fondsenhandel. Ten slotte is Amsterdam een internationaal centrum van kunsthandel van groote beteekenis. Daarnaast heeft zich weer een nijverheid van veel grooter omvang dan ooit te voren ontwikkeld; dat daarbij de diamantindustrie op den voorgrond staat, is bekend genoeg.

Economisch is Amsterdam in den nieuwen tijd zoo geworden een stad van beweging en groei. Dat is op geestelijk gebied stellig ook het geval. Wetenschappelijk en artistiek is Amsterdam een der groote centra van nationaal leven. Geen geestelijke beweging, die niet haar oorsprong of althans krachtigen weerklank vindt te Amsterdam. Staatkundige, maatschappelijke, godsdienstige, kerkelijke denkbeelden bloeien er op in rijken, soms in al te rijken overvloed. Naast het kruid schiet het onkruid welig op, dat eerst de tijd naarstig en zorgvuldig zal kunnen uitwieden.

De krachtige groei is gestuit door den oorlog en zijn gevolgen. Niet voor het eerst ondergaat Amsterdam den druk der tijden. Maar het zou ook niet voor het eerst zijn, dat Amsterdam zich weer tot hoogeren bloei herstelde. Wij mogen dus eindigen met de verwachting, die gegrond is op de feiten zelf, dat Amsterdam ook uit deze malaise der tijden versterkt, vergroot en verhoogd weer zal te voorschijn treden.

H. BRUGMANS.

25

Sluiten