Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derd door Scorel. Het was een drieluik, waarvan het middenpaneel Christus aan het kruis tusschen de moordenaars voorstelde. De zijdeuren gaven aan den binnenkant, rechts van den beschouwer, de opstanding van Christus weer, links de H. Veronica. Deze beide zijstukken zouden van Heemskerck zijn, terwijl de buitenzijden Adam en Eva voorstelden, elk op een der deuren. Kerkmeesteren verklaarden in 1533, dat de deuren, en een nieuw orgel, 2430 Car. Gld. moesten kosten.

In 1558 heeft het koor der Oude-Kerk een belangrijke verbouwing en vergrooting ondergaan, waarvoor een loterij werd gehouden; de bouw wordt in een uitnoodiging tot deelneming afgebeeld.

Twaalf kapellen, meest van gilden, omringden het koor, en waren ook kunstig versierd.

Kunst in de H. Stede.

Een ander pronkstuk van de stad, waarop de inwoners, trotsch waren, was de Heilige Stede. Van de inwendige versiering der Kapel vóór den brand weten wij weinig. Met het begin der 16e eeuw schijnt zij bijzonder met nieuwen luister te zijn uitgerust. Het was vooral een der kerkmeesters, de bankier Pompejus Occo, die gezorgd heeft voor de versiering, inrichting, bekleeding en opluistering der geheiligde altaren, en die bedekte de marmeren muren der kapel met beelden glanzend van de hand des kunstenaars, zooals de gelijktijdige Alardus vermeldt. Hieronder zal in de eerste plaats gerekend moeten worden de groote schildering op doek, die een der altaren versierde, voorstellende de mirakelgeschiedenis. Kort vóór de vervaardiging van dit groote tafereel was de H. Stede verrijkt met een schitterend gebrandschilderd glasraam, waarvan nog in 1832 fragmenten in het koor aanwezig waren, en dat voorstelde Philips de Schoone, Maximiliaan en Karei V, met hunne verwanten, welke vorsten achtereenvolgens de H. Stede bezochten en de kapel ook met kostbare geschenken verrijkt hebben.

Kunst in de Nieuwe-kerk.

De St.Catharina- of Nieuwe-Kerk blonk vooral uit door een Kerstnacht, met de aanbidding der Herders, geschilderd voor het hoofdaltaar door Pieter Aertszen. De kapellen rondom het

62

Sluiten