Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cirkelvormige prenten van ruim 23 centim. middellijn, twaalf in getal. Er zijn exemplaren bewaard van de ronde prenten zonder meer; andere zijn in groote houtsneeomlijstingen geplaatst met er onder kleinere bijbelsche voorstellingen in daartoe opengelaten ruimten, en bijbelteksten in kleinere vakken. En weer vinden we de ronde prenten in eene zware vierkante omlijsting met een tekst in Latijnsche verzen in letterdruk — de Gothische letter van Hendrik Littersnider — in daarvoor bestemde ruimten; het geheel ruim 28 centim. breed, 35 centim. hoog. De verzen mogen we zeker weer voor werk van Alardus houden; de uitgaaf is misschien van Doen Pietersz en valt dan denkelijk na 1520.

In dat jaar sloot Doen Pietersz, met medewerking van Jacob Cornelisz en den bankier Popius Occo, een contract met een domheer uit Trondhjem in Noorwegen voor den druk van een „bedeboek van die passie", waarin „fingetten van die passie" moeten komen, en ook profeten, evangelisten en heiligen. We zullen ons ook hier de passieprenten in omlijstingen met andere prenten tot een geheel verbonden te denken hebben. Maar we weten niet of hier deze groote ronde passieprenten bedoeld zijn, of de kleine fraaie prentjes, die in zeer lange reeks het leven en d; passie van Jezus afbeelden, en die, herhaaldehjk uitgegeven, eene belangrijke plaats innemen in het werk van Jacob Cornelisz en Doen Pietersz.

De „Passio Domini ncstri Jesu Christi" is een uitgaaf van 1523; een enkel prentje draagt het jaartal 1521. Het is een octavo boekje, waarin een reeks van 64 prentjes van Jacob Cornelisz, en een Latijnsche tekst in proza en dicht, door Alardus van Amsterdam, gedeeltelijk uit oudere schrijvers bijeen gezameld. De prentjes staan als kunstwerk ver boven de gewone houtsneden in de devote boekjes. Ze hebben blijkbaar opgang gemaakt. We kennen er ook afzonderlijke afdrukken van, en ze vormen in nog rijkere reeks, tachtig in aantal, weer een ander boekje, zonder tekst, met den Nederlandschen titel „een scoene stomme passie". Ook zijn ze nog opgenomen in een uitgaaf in grooter formaat, 26 centim. breed, 38 centim. hoog: .rijke houtsnee-omlijstingen, waarin in daartoe bestemde ruimten telkens zes prentjes en twee teksten in letterdruk zijn ingesloten, bovenaan twee passieprenten met een der hoofddeugden ertusschen, daaronder

73

73

Sluiten