Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorts hebben vooral de politieke gebeurtenissen van het einde der 18de eeuw een funesten invloed uitgeoefend. De vierde Engelsche oorlog (1780—1784) heeft aan Amsterdam een leelijke klap toegebracht. De Oost-Indische Compagnie is de toen geleden verhezen niet meer te boven gekomen. Ook de Wisselbank kwam ten gevolge van de aan de Compagnie en aan de stad verleende credieten in groote moeilijkheden. De langdurige afsluiting van de zee in de dagen van de Revolutie en van Napoleon heeft aan den ouden Amsterdamschen handel den genadeslag gegeven. De leiding van den wereldhandel ging nu in handen van gelukkiger mededingers over.

J. G. VAN DILLEN.

Sluiten