Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de onoogelijke Ossenmarkt werd in het Frederiksplein herschapen; als stichter der Amstelhotel-Maatschappij (1866) droeg hij aan Cornelis. Outshoorn den bouw van het eerste moderne hotel op.

Ook de Nationale Hypotheekbank en de Nederlandsche Crediet- en Deposito-Bank zijn scheppingen van zijn werkzamen geest. Zelf heeft hij geen voordeelen hiervan getrokken; hij stierf temidden van zware geldelijke zorgen, maar Amsterdam heeft groote verplichtingen aan hem.

Het valt dus niet te ontkennen, dat er in deze dagen eenig nieuw leven merkbaar wordt. In 1856 opende de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij met ijzeren schroefschepen lijnen op verschillende havens van Noord- en Oostzee, waaraan weldra diensten op de Middellandsche Zee werden verbonden; weldra concurreerde zij scherp tegen de oude Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij van Van Vhssingen; voor den goederenhandel werd zij van groote beteekenis. Toen zij in 1869, onder den indruk van de groote winsten, elders behaald door goederenen emigranten-vervoer naar de Unie, een lijn derwaarts wilde openen, die voorloopig van Vhssingen zou uitvaren, vond zij bij het Amsterdamsche kapitaal onvoldoende ondersteuning. Later, in 1873, had een nieuwe leening meer succes, maar het uitbreken van een ernstige crisis in de Unie maakte nu het openen der lijn onmogelijk, zoodat de tot dit doel gebouwde schepen ten slotte met groot verhes weer verkocht werden. De Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij kon tegenover de energieke concurrente het pleit niet volhouden; na lang kwijnen is zij ten slotte in 1877 te gronde gegaan.

Ook in ander opzicht ging het Van Vhssingen in deze jaren minder goed; de invoering der Scheepvaartwetten in 1850 maakte het mogelijk voortaan de schepen voor de stoomvaart in het buitenland te bestellen; toen in 1863 de paketvaart in Indië door de' Regeering werd uitbesteed, werd wegens een miniem verschil, één cent per bevaren zeemijl, een Engelschman boven den Amsterdamschen industrieel met de concessie, die in elk geval veel werk aan de fabriek zou hebben bezorgd, begunstigd. Toch genoot de Koninklijke fabriek een groote reputatie, zoodat in 1870 de aanvankelijke mislukking der mschrijving van de S. M. Nederland aan de

171

Sluiten