Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorige reglementen, een besluit der Kamer vereischt. Het Art. 5. artikel is thans zoo geredigeerd, dat ook de commissie daartoe bevoegd is. Heeft zij dit, naar de meening der Kamer, ten onrechte nagelaten, dan kan deze het verzuim herstellen. Onder het woord „stukken" in het artikel, zijn ock stembriefjes begrepen (bijl. 1917—18: 311, n°. 2).

Opvragen van stembriefjes, o. a.i Hand. 1860—61, blz. 15—16 en 51—52; Hand. 2e zitting 1866—67, blz. 13—15, 28—31, 35—36; Hand. 1894, blz. 3—4, 6 en 21; Hand. 1897—98, blz. 51—55; Hand. 1909—10, blz. 7.

Opvragen van origineele processen-verbaal van stembureaux en hoofdstembureaux: bijl. 1918—19, 208, n°. 1.

(Weigering door den wdn. burgemeester van 'sGravenhage, op grond van art. 95 der Kieswet, om de onder hem berustende origineele processen-verbaal ten behoeve van het onderzoek der geloofsbrieven aan de daartoe uit de Kamer benoemde commissie over te leggen: als voren.)

Vragen van inlichtingen, o. a.: Hand. 1850—51, blz. 10— 11; Hand. 1853, blz. 12, 17—18; Hand. 2e Zitting 1867—68, blz. 7, 197, 552, 553; Hand. 1875—76, blz. 12, 73—84; Hand. 1879—80, blz. 35—43, 108—111, 873—876, 1024—1031; Hand. 1894, blz. 4; Hand. 1897—98, blz. 51—55; Hand. 1903—4, blz. 9, 65, 1504—1505; Hand. 1909—10, blz. 16.

Verslagen der Commissiën omtrent de ingekomen inlichtingen en stembriefjes, o. a.: Zitting 1860—61, bijl. blz. 208, 264, 265; 2e Zitting 1867—68, bijl. blz. 217—218 en 911; 1875—76, bijl. n°. 66; 1879—80, bijl. nos. 63 en 143; 1894, bijl. n°. 21; 1897—98, bijl. nos. 77 en 87; 1903—4, bijl. n°. 159; 1909—10, bijl. n°. 154; 1918—19, bijl. n°. 208.

Niet-toelating van benoemde leden, o. a.: Hand. 1860—61, blz. 51—52; Hand. 1877—78, blz. 481; Hand. 1879—80, blz. 108—111; Hand. 1894, blz. 21; Hand. 1901—2, blz. 5, 6, 8; Hand. 1903—4, blz. 1591, 1645—1650; Hand. 1909—10, blz. 139.

201

Sluiten