Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zitting 1839—40) Art Dubbele Kamer Jhr. Mr. O. van SwiNDEREN van ReNSUMA.

1840 ) Zitting 1840—41 Jhr. h. Backer.

1841— 42 E. W. van Dam van Isselt.

1842— 43 Jhr. Mr. D. T. Gevers van Endegeest.

1843— 44 Mr. J. L. A. Luyben.

1844— 45 Jhr. Mr. P. van Akerlaken.

IStSl') Mr. G. L Bruce.

1847—48\ Dubbele Kamer!

1848 , Jhr. W. boreel van hogelanden. Gewone Zittingï

1848 '

Zitting 1849 |Mr j K Baron VAN Goltstein.

1849— 50)

1850— Febr. 1851 Mr. A. J. Duymaer van Twist.

•7-xx- .. JÜÜ! Febr.—Sept.) Jhr w BoREEL VAN Hogelanden. Zitting 1851—52 )

1852—April 1853 Mr. W. h. Dullert. Buitengewone \

JÜÜ cJjhr. W. Boreel van Hogelanden. Zitting 1853—541

1854— 55;

1855— 56 Jhr. Mr. D. T. Gevers van Endegeest.

iUfclMaart 1858 |Mr" J' K' Baron VAN Goltstein. 1858 (Maart—Sept.) W. A. Baron ScHIMMELPENNlNCK van 1858—59) der Oije.

t/m )Mr. G. c. J. van reenen.

1868—69) Zitting 1869—70 )

t/m >Mr. W. h. Dullert.

1880—81 (Febr.))

1880—81 (Maart—Sept.) Mr. C. J. F. MlRANDOLLE. Zitting 1881—82 )

1882— 83 [O. van Rees.

1883— Jan. 84)

iüÜTf f^\fept)|Mr. E. J. J. B. cremers. 1884 (Sept.—Oct.) )

Buitengewone

Zitting 1884—85 Mr. JE. Baron Mackay.

1885—Mei 86) Buitengewone f

Zitting 1886 >Mr. E. J. J. B. Cremers.

Zitting 1886—87 \ 1887—88 )

1) Tot de afscheiding van België in 1830 was het regel, dat elk jaar beurtelings een lid uit de noordelijke en een uit de zuidelijke provinciën tot Voorzitter werd benoemd. Tevens werd zooveel mogelijk gezorgd, dat Voorzitters uit de verschillende provinciën elkander opvolgden. Na 1830 werd dit laatste nog in acht genomen. Jaarlijks had er afwisseling plaats. Eerst in 1846 hield dit op.

203

Sluiten