Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoewel artikel 34 spreekt van „nieuwe" overweging, d. i. Art. 34. opnieuw in de afdeelingen onderzoeken van een wetsontwerp, is het artikel herhaaldelijk toegepast alleen ten aanzien van de in het wetsontwerp aangebrachte wijzigingen. Een aantal van deze gevallen wordt in de hieronder volgende opsomming vermeld.

Nieuw onderzoek van wetsontwerpen of onderzoek van wijzigingen heeft nu eens plaats door de afdeelingen, die het oorspronkelijk ontwerp hebben onderzocht (naar analogie van het bepaalde in het laatste lid van art. 20), dan weder door de afdeelingen van het tijdens het besluit tot nieuw onderzoek loopende tijdvak. Onderzoek door de oude afdeelingen was vroeger jaren vrijwel vaste gewoonte;J) tegenwoordig niet meer. Volgens art. 20 van het reglement van orde moet de Centrale afdeeling tot onderzoek door vroegere afdeelingen besluiten; doet zij dit niet, dan heeft het onderzoek vanzelf plaats door de afdeelingen van het loopende tijdvak (Vgl. o. a. Hand. 1924—25, blz. 20). Onderzoek door de nieuwe afdeelingen kan op eenvoudiger wijze geschieden dan door de oude, aangezien deze laatste apart daarvoor moeten bijeenkomen. Het is ook niet mogelijk de afdeelingen, die het oorspronkelijk ontwerp onderzochten, hijeen te doen komen, indien het eerste afdeelingsonderzoek door eene vorige Kamer plaats had. Die afdeelingen bestaan na het optreden der nieuwe Kamer niet meer (Vgl. o. a. Hand. 1897—98, blz. 714; Hand. 1919—20, blz. 22; 1922—23, blz. 1466, 1552).

Tweede afdeelingsonderzoek komt herhaaldelijk voor; derde afdeelingsonderzoek slechts zeer zelden. Een aantal gevallen wordt hierna vermeld, waarbij is aangeteekend, of het onderzoek plaats had door de afdeelingen, die het oorspronkelijk ontwerp onderzochten.

Tweede onderzoek *): wetsontwerp Suppletoire Indische begrooting voor 1908, zitting 1907—8, bijl. 267, Hand. blz. 1951 (oude afdeelingen); wetsontwerp beperking

l) Vgl. Hand. 1922—23, blz. 2040.

z) Voor het tweede onderzoek van w.o. 28 en 29 der zitting 1892—93 maakte de commissie van rapporteurs een leidraad op.

231

Sluiten