Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Duur van de behandeling. ^tt' 38.

De volgende bijzondere Commissies

zijn benoemd. Datum™ «V."^vw| °P«*-"

benoeming.

verslag (V.). behandeling.

Zitting

1918— 19 W.o. Aanvulling en wijzi- 20 Mrt. '19 V. 10 Mei '21 7 Juni "21 ging der wet van 10 Nov. 1900

{Stbl. 176) houdende algemeene regels omtrent het waterstaatsbestuur (no. 92)

W.o. Vaststelling van voorachrif- 20 Mrt. '19 V.V. 26 Mei '19 24 Febr. '21 ten betreffende overzetveren en V. 20 Jan. '21

veerrechten (no. 93)

W.o. Wijziging van de Octrooi- 28 Mrt '19 V. 29 Juli '20 10 Nov. '20 wet (no. 307)

W.o. Samenstelling, inrichting en 20 Mrt. '19 V.V. 3 Juni '19 10/11 Febr. '20 bevoegdheid der Kamers van V. 30 Dec. '19

Koophandel en fabrieken (no. 358)

W.o. Wijziging der Handelsregis- 20 Mrt '19 V.V. 3 Juni '19 10/11 Febr. '20

terwet (no. 359) V. 30 Dec. '19

W.o. Nadere wijziging van de 28 Mrt. '19 V.V. 3 Juni '19 4/5 Mrt '20

wet van 28 Augustus 1851 (S/6/. V. 17 Dec. '19

125) (no. 387)

1919— 20 W.o. Invoering Wetboek 16 April '20 V.V. 21 Oct '20 18 Mei '21

van Mil. Strafrecht en van de . V. 21 Febr.'20

Wet op de Krijgstucht (no. 84)

W.o. Nadere aanvulling van de 16 April '20 V.V. 31 Mei '20 24 Febr. "21 wet van 28 Augustus 1851 (Stbl. V. 27 Oct. '20

125), regelende de onteigening ten algemeenen nutte (no. 398)

W.o. Herziening van verschil- 11 Mei '20 V. 1 Febr.'24 21/23 Mei '24 lende titels van het Tweede Boek van het Wetboek van Koophandel en wijziging van daarmede samenhangende artikelen in andere wetboeken en in de Faillissementswet (no. 448)

1920— 21. W.o. Verzekering van per- 12 Nov. '20 Het w.o. werd sonen, werkzaam in het zeevaart- ingetrokken (4 bedrijf en het zeevisschersbe- Dcc. '22), voordrijf tegen geldelijke gevolgen dat verslag was van bedrijfsongevallen (no. 83) uitgebracht. W.o. Regeling der ziekenver- 22 Oct '20 V.V. 10 Febr. '21 zorging (no. 119)

1922— 23. W.o. Wijziging Zeeonge- 22 Sept -22 V. 22 Mrt '23 vallenwet 1919 (no. 104)

W.o. Waterstaatswet (no. 107) 22 Sept. '22 V. 16 Mrt '23 27 April '23

W.o. Ruilverkaveling (no. 372) 21 Febr. '23 V.V. 11 Apr. '24 12, 13, 20 Juni

_ „, V. 6 Juni '24 1 Juli '24

W.o. Wijziging van de artt 143 1 Mrt '23 V. 1 Apr. '24 21 Mei '24 e.v. van het Wetboek van Burg. Rechtsvordering (no. 390)

1923— 24. W.o. Opheffing van Privaat- 8 Mei '24 V.V. 12 Febr. '25 rechtelijke Belemmeringen (no.

304)

W.o. Wijziging van den Tweeden 8 Mei '24 V.V. 27 Jan. '25 24 Mrt'25 titel der Faillissementswet: Surséance van betaling (no. 333)

W.o. Bepalingen tot voortzetting 8 Mei '24 V.V. 27 Jan. '25 24 Mrf. '25 van bedrijf na insolventie (no. 334)

W.o. Wijziging van de bepalingen 8 Mei '24 V.V. 27 Jan. '25 7 Mei '25 omtrent wissels en assignatiën V. 17 Anr. '25

(no. 298)

1924— 1925. W.o. Uitbreiding van de

mogelijkheid van toepassing van 19 F«br. '25 V.V. 3 Apr. *25 12 Mei "25 de straf van geldboete (no. 303) V. 30 Apr. '25

W.o. Herziening van de Faillis- 19 Febr. '25 V.V. 3 Apr. '25 ld. sementswet (no. 306) V. 30 Apr. '25

235

Sluiten