Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kamer. De voorstellers der wijzigingen hebben het recht aan de Art. 51. beraadslaging daarover door de Commissie deel te nemen.])

(Art. 41 1888; art. 42 van 1909, gewijzigd in 1912 voor zooveel betreft het 3e en 4e lid.)

Wijzigingen bij het verslag van eene commissie van voorbereiding door deze voorgesteld: bijl. 1890—91, 36, n°. 7 en 8.

Vgl. voor de mededeeling van het gevoelen van minderheid en meerderheid der commisie: o. a. Zitting 1912—13, bijl. 55, n°. 1, blz. 28; 1919—20, bijl. 66, n°. 1, blz. 1; 1922—23, bijl. 88, n°. 1, blz. 3; 1923—24, bijl. 181, n°. 10, blz. 61, 65, 67.

De commissie van voorbereiding voor de ontwerpen Ziekteen Radenwet (1911—12, bijl. 56) bepaalde een termijn voor het inzenden van amendementen (vgl. het verslag der commissie, 56, n°. 6, blz. 79). In het verslag der commissie werd over de bij haar ingediende amendementen verslag uitgebracht (1911—12: 56, n°. 6, blz. 79, 106, 108, 109, 121 enz.).

De commissie van voorbereiding voor het wetsontwerp Invaliditeits- en ouderdomsverzekering (1911—12, bijl. 68) bracht 13 September 1912 verslag uit en bepaalde den termijn voor het bij haar inzenden van amendementen op 15 October (vgl. het verslag der commissie, 68, n°. 3, blz. 15). Het verslag der commissie daaromtrent werd mondeling uitgebracht bij de behandeling der amendementen in openbare vergadering.

De commissie van voorbereiding voor het wetsontwerp Organisatie van de Rijksverzekeringsbank (1912—13, bijl. 168) bracht 18 Augustus 1913 verslag uit en bepaalde den termijn voor het bij haar inzenden van amendementen op 1 October (vgl. het verslag der commissie, 168, n°. 4, blz. 5).

Een termijn voor het inzenden van amendementen werd o. a. niet gesteld door de commissies van voorbereiding voor de wetsontwerpen: Tariefwet (1911—12, bijl. 60, n°. 1, blz. 2); Wijziging Gemeentewet (1912—13, bijl. 55, n°. 1, blz. 1); Wetboek van Strafvordering (1917—18, bijl. 77); Wijziging Gemeentewet en Wet Inkomstenbelasting (1919— 20, bijl. 66, n°. 1, blz. 1); Herziening Regeeringsreglement N. I. (1923—24, bijl. 181).

*) Vgl. o. a. Zitting 1911—12, bijl. 56, n°. 6, blz. 79.

251

Sluiten