Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artt. 85—86. Heropening geeft gelegenheid weder wijzigingen in het voorstel, waarover de stemmen hebben gestaakt, aan te brengen. In 1872 werd de alinea omtrent de heropening in het reglement gebracht (zitting 1870—71, bijl. 34, nS. 3 en 4). De commissie voor de herziening verklaarde daarbij: In de uitdrukking: „heropenen" ligt de bevoegdheid tot het voorstellen van wijzigingen. Reeds vóór dien tijd werd na staking het voorstellen van nieuwe amendementen toegelaten (Vgl. o. a. Hand. 1849—50, blz. 276—281; Hand. 1855—56, blz. 675—683; Hand. 1861—62, blz. 987, 993) en werden ook wel wijzigingen door de Regeering aangebracht (Vgl. o. a. Hand. 1849—50, blz. 279; Hand. 1861—62, blz. 987, 993). Wel is het vóór 1872 voorgekomen, dat de Kamer besliste, dat wijziging van het voorstel niet mocht worden toegelaten (Vgl. Hand. 1864—65, blz. 747—748), maar dit geval was eene zeldzaamheid, misschien wel een unicum.

Niet alleen geeft de heropening gelegenheid: 1°. tot het aanbrengen van wijzigingen door de Regeering (o. a. Hand. 1886—87, blz. 2015, 2018—2019; Hand. 1891—92, blz. 444—446) en 2°. tot het voorstellen van amendementen (o. a. Hand. 1888—89, blz. 1047—1050), maar ook 3°, tot intrekking van een amendement of een voorstel (o. a. Hand. 1885—86, blz. 750, 771; Hand. 1891—92, blz. 444—446).

Het laatste lid is, in geval van staken van stemmen over een amendement, zóó toegepast, dat in de volgende vergadering ook de beraadslaging over het artikel, waarop het amendement was voorgesteld, werd heropend. Op dat artikel werden ook nieuwe amendementen voorgesteld. Vgl. o. a. Hand. 1888—89, blz. 1047—1050.

Art. 86. Indien dringende omstandigheden het ter handhaving van de orde noodzakelijk maken, schorst de Voorzitter de vergadering.

(Art. 63 1888; art. 57 1874, 1872, 1852; art. 55 1851; art. 43 1849; art. 44 1846; art. 43 1842.)

7 Maart 1855 werd op voorstel van den heer Thorbecke de vergadering voor 5 minuten geschorst, om aan de leden gelegenheid te geven een nieuw artikel, door de Regeering iri het aan de orde zijnde wetsontwerp gebracht, te beoordeelen: Hand. 1854—55, blz. 583 en op 19 Mei 1857 werd de vergadering voor *4 uur geschorst, om aan de leden gelegenheid te geven tot beoordeeling van eene door de

304

Sluiten