Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art, 100. uitdrukkelijk gereleveerd: Hand. 1905—6. blz. 1811 en Hand. 1906—7, blz. 1983.

Meermalen is het voorgekomen, dat bij tweede lezing wijzigingen, welke de hierboven aangegeven grenzen te buiten gingen, niet zijn toegelaten.

De volgende gevallen vinden hier in het kort vermelding.

Wijziging voorgesteld op art. 9 van de burgerlijke pensioenwet. Hand. 1889—90, blz. 988;

wijziging voorgesteld op het wetsontwerp betreffende het Successierecht. Hand. 1896—97, blz. 988;

wijziging voorgesteld op art. 6 van het wetsontwerp lot wijziging der Gemeentewet. Hand. 1896—97, blz. 804;

wijziging voorgesteld op het ontwerp-Drankwet. Hand. 1903—4, blz. 2359;

wijziging voorgesteld op het wetsontwerp tot bestrijding van zedeloosheid. Hand. 1910—11, blz. 1775—1780;

wijziging voorgesteld op het wetsontwerp lot wijziging der Artsenwet. Hand. 1912—13, blz. 2685.

Daarentegen is het ook voorgekomen, dat bij tweede lezing wijzigingen zijn toegelaten, waarvan het betwijfeld mag worden, of zij de gestelde grenzen niet te buiten gingen.

Gewezen worde op de volgende gevallen:

wijziging voorgesteld op art. 11 van de Arbeidswet 1889, waarbij eene bepaling betreffende den tijd, dat windmolens mogen malen, in het wetsontwerp werd gebracht. Hand. 1888—89, blz. 1146;

wijziging voorgesteld op de artt. 65 en 34 6 van de Hooger Onderwijswet, waardoor werd uitgemaakt, dat het strafbare feit van het onbevoegd zich binnendringen in de collegezalen gedurende de lessen zal worden beschouwd als eene overtreding. Hand. 1903—4, blz. 1653;

wijziging voorgesteld in het wetsontwerp betreffende het militair onderwijs, waardoor eene andere examencommissie werd aangewezen dan in het wetsontwerp bij eerste lezing was bepaald. Hand. 1909—10, blz. 1523; bijl. 11, n°. 7;

wijziging voorgesteld op de Stuwadoorswet, waardoor bepalingen werden ingevoegd omtrent kiezerslijsten voor de verkiezing van de leden der Commissie van advies voor den havenarbeid; de beslissing van geschillen omtrent plaatsing op de lijsten, benevens eene overgangsbepaling voor de

356

Sluiten