Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 148. van muntplaatjes voor de koperen pasmunt in Ned.-Indië.

Zitting 1855—56, bijl. blz. 371—2; Hand. blz:. 355, 386 (Ingetrokken);

Voorstel-van Hoëvell tot het houden eener enquête omtrent de aanbesteding der levering van muntplaatjes voor de koperen pasmunt in Ned.-Indië. Zitting 1855—56, bijl. blz. 395—6, 400—2, 434—441; Hand. blz. 520—547 (Verworpen) ;

Voorstel-van Zuylen van Nijevelt tot het instellen van eene enquête betreffende de verkiezingen in Limburg. Zitting 1865—66, bijl. 810—6; Hand. 318—341 (Verworpen);

Voorstel der commissie van rapporteurs voor het wetsontwerp tot wijziging en verhooging van hoofdstuk V der Staatsbegrooting voor 1908 (Zitting 1908—9, bijl. 65), tot het instellen eener enquête naar de inrichting van de departementen van algemeen bestuur (Vervallen in verband met de intrekking van het wetsontwerp) Hand. 1909—10, blz. 505;

Voorstel-Troelstra tot het instellen eener enquête omtrent handelingen van den toenmaligen Minister van Binnenlandsche Zaken ter zake van decoraties in 1903 en 1905. Zitting 1909—10, bijl. 193; Hand. blz. 1204, 1814 (Verworpen).

Gehouden zijn de volgende enquêtes:

1852—53. Omtrent den accijns op het zout. Zitting 1851 —52, bijl. blz. 674; 1852—53, bijl. blz. 315—7, Hand. blz. 98—104.

1855—56. Omtrent de uitvoering van de concessie tot landaanwinning en verdieping van het vaarwater op het Zwolsche diep. Zitting 1855—56, bijl. blz. 404, 493—4, 630—7, Hand. blz. 826—8; 1856—57, bijl. blz. 103—8.

1858—59. Omtrent den toestand van de Maas en de Zuid-Willemsvaart. Zitting 1858—59, bijl. blz. 892—3, 1125—7, 1281—2; 1859—60, bijl. blz. 153, Hand. blz. 869— 884; 1860—61, bijl. blz. 763—795, Hand. blz. 638-^645.

1861—62. Omtrent de zeemacht, die Nederland behoeft. Zitting 1861—62, bijl. blz. 468—472, Hand. blz. 509—518; 1862—63, bijl. blz. 86—93, Hand. blz. 64.

1873—74. Omtrent de Nederlandsche koopvaardijvloot. Zitting 1873—74, bijl. n°. 52, Hand. blz. 951—965; 1874— 75, bijl. n°. 7; Hand. 1876—77, bit, 798—801.

400

Sluiten