Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

69

lm Kurialstil ist die attributive Partizipialstruktur noch immer unentbehrlich. Eine ministeriele Verfügung vom 20. Oktober 1924 hat folgenden Wortlaut:

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,

krachtens machtiging van de Koningin , beschikkende

op het adres van de hoofdbesturen der..., optredende voor de Vereniging...., houdende verzoek om.... verhaal van pensioensbijdragen op de leeraren, verbonden aan....;

Overwegende, dat....;

Overwegende, dat....;

Gelet op l) het advies van den Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs, belast met het toezicht op....; ■ Geeft te kennen, dat etc.

Diese erstarrten Formeln blühen jetzt also qoch da fort, wo Een klapper, met behulp waarvan men de afzonderlijk* posten gemakkelijk naslaat besser, jedenfalls „vornehmer" klingt als Een klapper, waarmee etc. Warum statt een schip metende 800 ton; een steen wegende 200 kg; maatregelen, strekkende oder dienende tot verbetering van het verkeer; een motie behelzende, bedoelende oder' b e o o ge nd e, und dergleichen mehr nicht einen einfacheren Ausdruck gewahlt: een schip van (oder groot) 800 ton; een steen van (oder zwaar) 200 kg; maatregelen t o t usw.

Weniger erstarrt sind: een stukje van den heer K.,

schrijvende over j erforderlich sind sie in een schip,

varende naar....; reizigers, komende van....; patiënten, l ijde nd e aan.. Unnützen Ballast schleppen wir mit in Een kots, gelegen aan de overzijde van de straat; een dorp niet ver van de hoofdstad verwijderd; lectuur bestemd voor volwassenen; de gebeurtenissen aldaar geschied. Wie fest solcbe Fügungen in unsrer Schriftsprache verankert sind, zeigen Kontaminationen wie een verslag van meer dan 20 bladzijden beslaande, wie ich jüngst in éiner Zeitung las. Derartige

1) Die Wendungen gelei op, ebenso wie gezien, (de Raad van State) gehoord, a. dgl. steken absolut und gehen wohl auf die fra. Fügungen wit, ent end u zurück, vgl. Arrèté ministériel du 26 février 1901: Le Ministre 4* l'lnstruction publique et des Beaux-Arts,

V u l'article 5 de la loi du 27 février J880, vul' arrèté du 3t juillet 1900, Le conseil supérieur de l'lnstruction publique ent end u,

Arrête, ete. Die attrib, Formel overwegende entspricht der alten Ui rex considerans quod...., statuit, etc.

Sluiten