Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11

„The main theme of English study is English literature. English language must always remain a subsidiary branch of the study. Literature is the mistress of the household, language the chief handmaiden. Philology has immense claims to the student's attention; it can exert an immense fascination, but by the nature of things it is subject in English study to the superior control of literature. Verbal structure is secondary to mental substance." 1)

De Engelse taalstudie móet zich derhalve in Engeland vergenoegen met de rol van dienstmaagd.2) Dat het geen aantrekkelike rol is mogen we opmaken uit het testimonium van een anonymus, hoogleeraar aan een universiteit, aangehaald in het rapport: „The men will not stand philology and the women avoid it." 8)

En dit ondanks het feit dat „philology has immense claims to the student's attention", zoals Sir Sidney Lee verklaart. De „immense fascination", die hij haar toeschrijft, schijnt dus op de Engelse studenten maar bij hoge uitzondering te werken.

Is het onderwerp misschien minder amusant? Die veronderstelling moeten wij verwerpen als een autoriteit als Prof. Wyld als zijn mening te kennen geeft, dat „philology is not a dull subject unless taught in a dull way by dull people." 4) Dat deze restrictie wat de Engelse universiteiten betreft waarheid zou bevatten, weigeren wij aan te nemen.

Taalstudie is dus op zichzelf geen vervelend vak. De reden waarom de Engelse studenten er niet door gecharmeerd worden, moet dus een andere wezen. De fout schijnt ons te liggen in de vooropleiding van de studenten, in het onderwijs op de middelbare scholen, en ook, en niet het minst, in het cachet van minderwaardigheid dat nu eenmaal in Engeland op taalstudie rust, waar het

*) The Place of English Literature in the Modern University. London, 1913.

2) Dezelfde qualificatie van taalstudie als dienstmaagd vindt men bij G. Kalff, Inleiding tot de Studie der Litteratuurgeschiedenis, blz. 125. Deze geeft haar het getuigschrift dat „men haar goed moet behandelen, omdat minachting tegenover haar even ongepast zou zijn als tegenover dienst' maagden in het algemeen."

3) Report, blz. 225. *) Report, blz. 221.

Sluiten