Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13

De opvattingen van het publiek over taalstudie staan in verband met de positie van het Engels op de lagere en middelbare scholen. Het onderwijs in het Engels op de Engelse middelbare scholen is nog lang niet wat het zijn kan en behoort te zijn. Er is in deze eeuw zeer veel verbetering in gekomen, maar nog altijd beschouwt men in vele scholen het onderwijs in het Engels als iets van minder belang, dat nauweliks een plaats op het leerplan waard is, en nog altijd bestaat er een neiging om het onderwijs in het Engels maar op te dragen aan de leraar die toevallig niets anders en beters te doen heeft.1) De moeilijkheid schuilt niet zozeer in; het.litteratuurals wel in het taalonderwijs, waar nog geen norm voor gevonden is, mede omdat goed onderlegde leraren schaars zijn. Hier hebben de hervormers te kampen met een oude traditie die ook in het Rapport tot uiting komt in het hoofdstuk over de Preparatory Schools.

„The witnesses who represented the Preparatory Schools Assocation would let boys begin Latin at 9% or 10, after having already done some French. Possible scholarship winners, they said, would begin Greek at 11. They thought that if Latin and Greek were postponed till later, the grammar grind was found more irritating, and that English was not difficult enough to give the hard mental training which was one of the advantages of a classical education."")

De Commissie geeft haar afkeuring van dergelike ideeën in sterke bewoordingen te kennen.

„The premature introduction of such subjects as Latin and Mathematics not only encroaches on the time needed for English, but has a definitely injurious effect on the mind. We wholly dissent from the theory that in order properly to discipline a boy s mind it is desirable or right to cut across the line of development which his nature marks out for itself and put hun to the study of difficult subjects, the rationale of which is quite beyond his ken."3)

Bij de middelbare scholen kan men twee soorten onderscheiden:

*) Report, blz. 9. 2) Report, blz. 91. ») Report, blz. 92.

Sluiten