Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1921.

J. van Baren, Landbouw en Geologie. (Algem. Ned. Landbouwblad, 7e jaarg. No. 369, 371, 373; 11 Juni, 25 Juni en 9 Juli).

A. Wulff, Bibliographia agrogeologica, preceded by an introductory chapter on Agrogeology as a Science by J. van Baren. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool, Deel XX, 285 blz.).

1922.

E. C. Jul. Mohr, De grond van Java en Sumatra, Amsterdam. De Bussy, 240 blz.

F. C. van Heurn, De gronden van het cultuurgebied van Sumatra's Oostkust,'Proefschrift Amsterdam, De Bussy, 1922, 110 blz.

1923.

F. C. van Heurn, Studiën betreffende den bodem van Sumatra's Oostkust, zijn uiterlijk en zijn ontstaan, Amsterdam, De Bussy; met kaarten en afbeeldingen; 121 blz.

1924.

H. Loos, Bijdrage tot de kennis van eenige bodemsoorten van Java en Sumatra. Proefschrift. Wageningen, H. Veenman; met 147 micro-fotografieën; 216 blz.

J. Th. White, Schets van de grondgesteldheid in het laagland van ZuidTegal (Archief voor de Suikerindustrie in Ned.-Indië 1924, blz. 637—664; m. kaart en fig.).

S. van Valkenburg en J. Th. White, Enkele aanteekeningen omtrent het Zuidergebergte, Oost-Java (Jaarboek van den topografischen Dienst over 1923, Batavia 1924, 16 blz.; m. kaart en afb.).

XVIII. NOORWEGEN (auteur: K. Björlykke). Het agro-geologisch onderzoek van den Noorschen bodem dateert sinds de stichting van de Landbouwhoogeschool te Aas (1897); sinds 1921 evenwel is er een zelfstandige Staatsdienst met het hoofd van het geologisch Instituut dier Hoogeschool als leider en directeur.

Noorwegen bestaat voor 3 % uit voor cultuur geschikt land, voor 21.1 % uit bosschen en voor 75.9 % uit niet voor cultuur geschikt terrein (meren, venen, gletsjers, bergtoppen, enz.). Van dit laatste % is het aantal meren 3.8 %, dat van het sneeuw- en ijsgebied 1.6 %. Het aantal landbouwers (meestal eigenaars) bedraagt 1 millioen = 40 % van de bevolking, die per hoofd slechts 0.3 H.A. gemiddeld te hunner beschikking hebben. Volgens de officiëele statistiek is 72 % of ruim 217 duizend K.M.* improductief en 28 % of ruim 92 duizend K.M.* productief. Zooals het gesteente wisselt, 36

36

Sluiten