Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omzet aan eenige veilingen in de jaren 1922 en 1923 :

1922 1923

Avenhorn ƒ 350.611 ƒ 252.377

Kennemerland 591.334 ,, 959.010

Broek op Langendijk 2.216.959 „ 2.356.594

Hoogkarspel 197.034 „ 376.040

Bond Wesdand (12 veilingen) „ 10.300.000 „ 9.200.000

Berkel-Rodenrijs 1.117.000 „ 1.088.302

Zwijndrecht 721.714 „ 651.927

Venlo 1.019.805 „ 767.816

Merkwaardig vooral zijn de sluitkool-veilingen o.a. in Broek op Langendijk, waar in Juli en Aug. dagelijks wel 100 h 200 ton witte, gele en roode kool onder het electrische afmijntoestel doorvaren. Het gaat vervolgens grootendeels naar de ruime, afzonderlijke spoorhaven, om daar in lange speciale treinen te worden ingeladen. Een soortgelijk beeld geven de veilingen met spoorwegaansluiting elders te zien, zoo b.v. te Delft, waarvan we hierbij een tweetal afbeeldingen kunnen geven. De Broeksche veilingen gaan den heelen winter doorl

De grafiek in den rechter-onderhoek op het kaartje der geveilde bedragen (blz. 100) geeft een vergelijking van de provinciën over de jaren 1905, 1913 en 1923. Hieronder geven we dan nog eens de bedragen voor heel Nederland van 1908 af tot 1923 toe. Het jaar 1924 konden we natuurlijk niet opnemen; dat zou echter geen slecht figuur maken; enorme bedragen zijn thans weer aan de veilingen verhandeld, terwijl prijzen gemaakt werden, die de hoogste oorlogsprijzen zelfs een enkele maal overtroffen. Vooral de bedragen van de jaren 1916, '17 en '18 zijn sterk beïnvloed door den oorlog; 1° door het oploopen der prijzen, en 2° doordat de regeling van den uitvoer alle tuinbouwproductenl) veel meer dan voorheen naar de veilingen dreef. En nadien is dat over het geheel zoo gebleven!

1) Een opmerking over den aard der veilingen mag hier ook niet achterwege blijven. Sommigen hebben alleen groenten, andere alleen bloemen (o.a. een speciale te Poeldijk), weer anderen alleen ooft, vele hebben alles dooreen. In Friesland zijn er, waar alleen vroege aardappelen worden verhandeld, maar ook late bereiken wel de veilingen. Men moet dus vooral niet alle veilingen als geheel gelijkwaardig en onderling geheel vergelijkbaar beschouwen. Voor de bloembollen» en de boom» kweekerrjen zijn de veilingen uitzondering, daar gaat alles meer op directe bestelling. Voor de relatieve opbrengst van die streken geven dus onze kaartjes ook geen beeld.

101

101

Sluiten