Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Intusschen zijn deze oude herbergen aan de oude wegen weer meer tot blod gekomen door het verkeer met auto's, fietsen en autobussen.

Ja wie weet of we binnen niet al te langen tijd nog niet eens hier of daar in een gebouw een opschrift zullen lezen als volgt:

„Dit Huis was vroeger een station,

„Tot de spoor het niet meer houden kon "

en dan aan 't slot b.v. de verzuchting:

„God beware ons voor de vliegmachine!"

Sedert eeuwen is men er steeds op uit geweest om verbindingswegen te scheppen, zoowel te water als te land, tusschen Holland en het Munsterland. Waren de landwegen gedurende het slechte jaargetijde voor het vervoer van koopwaren haast niet te gebruiken, dan trachtte men in dien tijd de riviertjes en zdfs beken, welke dan juist veel water hadden, voor het vervoer te benutten en waterwegen te verkrijgen tusschen het Munsterland en de belangrijke Europeesche koopstad Amsterdam. Die waterwegen leidden langs de Vecht, de Regge, de Schipbeek en de Berkel naar de koopsteden Zwolle, Deventer en Zutfen en van daar naar het einddoel, Hollands voornaamste handelsstad.

Een dezer oude waterwegen was dus de Schipbeek, waarbij ik mij thans wil bepalen.

Reeds kort na 1300 maakte de stad Deventer de Buurserbeek bevaarbaar. Niet zdden ontstonden er botsingen tusschen de drie zustersteden Zwolle, Deventer en Zutfen over hunne waterwegen naar Westfalen en het Bentheimsche. Door het bevaarbaar maken van de Hunnepe en door die door een kanaal te verbinden met den bovenloop der Regge, de Buurserbeek, kreeg Deventer zijn waterweg tot stand, die men den naam gaf van de Schipbeek en waarvan het bovenste deel dus feitelijk de Regge is. Ten behoeve van den Diepenheimschen watermolen, die op het water van de Regge draait, bouwde men een half uur beneden het verdeelpunt een sluis, die men later hooger op verplaatste tot bij het punt waar de Molenbeek de Schipbeek verlaat. Die sluizen heetten de Oude en de Nieuwe Sluis. De laatste ligt bij het boerenerf „Nieuwe Sluis" in een schilderachtige omgeving. Het ouderwetsche huis „de Oude Sluis" herinnert nog aan de plaats der eerste sluis. Het ligt daar waar de mooie zandweg van Borculo op Diepenheim over de Schipbeek loopt. Op deze Oude Sluis en hare bewoners kom ik later nog terug. Van 1350—1422 werd het vaar106

106

Sluiten